Exclusief

Het beste van het AD

In AD+ vind je een selectie van onze beste verhalen. Elke dag alles van het AD lezen? Neem dan een abonnement.

Volledig scherm
© anp

Dit is wat je moet weten over je recht op drie jaar WW

ZEVEN VRAGENGisteren werd bekend dat werknemers mogelijk weer recht krijgen op drie jaar WW. Afgesproken was echter dat de regeling zou worden afgebouwd naar twee jaar. Wij leggen in zeven vragen uit hoe de vork in de steel zit.

1: Wat is de WW - de Werkloosheidswet - ook weer?

De Werkloosheidswet is een van de belangrijkste pijlers van de sociale zekerheid. De wet, in 1949 tot stand gekomen onder Willem Drees, garandeert dat werknemers bij ontslag (deels) worden doorbetaald en zo niet te ver terugvallen in loon. De WW-premies werden altijd betaald door werkgevers en werknemers samen, maar sinds 2009 alleen nog door de werkgevers. Het UWV verzorgt de uitbetaling.

2: In het sociaal akkoord was toch net een versobering afgesproken?

De WW bedroeg lange tijd maximaal 38 maanden, maar werkgevers klaagden al jaren dat de regeling te kostbaar is. In het regeerakkoord spraken VVD en PvdA daarom af dat de duur terug naar twee jaar gaat. In het Sociaal Akkoord is vervolgens met werkgevers en werknemers overeengekomen dat de sociale partners het derde jaar zelf mogen regelen. Dat moet gebeuren aan de cao-tafel.

Minister Asscher geeft nu officieel zijn fiat aan die operatie. Aangezien het kabinet cao's algemeen verbindend mag verklaren, zou het derde jaar straks voor de hele arbeidsmarkt moeten gelden. In juni zal de Raad van State, nog advies uitbrengen.

3: Wat is exact afgesproken?

Dat de WW-duur vanaf januari 2016 in stappen teruggaat. In 2019 zal de maximale lengte van de uitkering nog slechts 24 maanden zijn. De hoogte bedraagt 70 procent van het laatstverdiende loon. Maar de uitkering is wel aan een maximum gebonden.

4: Het kabinet is demissionair. Mag Asscher dit wel doen?

De PvdA-bewindsman is bang dat een volgend kabinet de afspraken uit 2013 niet meer nakomt of dat de deal zelfs sneuvelt tijdens de formatie. Vandaar dat hij er haast mee maakt. Voor de sociaaldemocraten is het een belangrijke zaak.

5: Wie gaat het extra jaar betalen?

Bedoeling is dat nieuwe cao's een speciaal fonds krijgen. Werknemers moeten het vervolgens vullen. Naar verwachting kost het derde WW-jaar straks zo'n 70 euro per jaar bij een modaal jaarsalaris (circa 34.000 euro). Dat bedrag kan oplopen tot 200 euro mochten er onverhoopt meer werkloosheidsuitkeringen uit de kas van het fonds vloeien.

Lees hieronder verder

Volledig scherm
De kans op langdurige werkloosheid bij ouderen is hoog. © anp

6: Is de WW straks écht weer drie jaar?

Er zijn nog veel onduidelijkheden. Gaat dit voor alle cao's gelden? En doen werkgevers wel mee? De vakbonden lijken nog niet zeker. ,,Wat er nu is gebeurd, is dat het kabinet het stoplicht op groen zet'', zegt Maurice Limmen, voorzitter van het CNV. ,,De werkgevers zijn aan zet. Zij hebben destijds hun handtekening onder het Sociaal Akkoord gezet. Bij ons gaat de vlag pas uit als het zover is." Werkgeversclub VNO-NCW wilde gisteren niet reageren en zegt eerst het overleg in de Stichting van de Arbeid af te wachten.

UPDATE: het bedrijfsleven zegt nog enkele weken nodig te hebben. Eerst moet overlegd worden met de achterban. ,,De uitwerking van het derde WW-jaar zoals die nu voorligt is duidelijk complex getuige ook de brief van het ministerie, en dat roept natuurlijk vragen op bij de achterban," aldus VNO-NCW en MKB Nederland in een gezamenlijke verklaring.  ,,We willen dit daarom bestuurlijk goed met onze leden doorspreken en tot finale besluitvorming over dit construct komen."

VNO-NCW voorman Hans de Boer belooft echter dat werkgevers de afspraken uit het Sociaal Akkoord na zullen komen. ,,We rekenen op begrip van de vakbonden, zoals we dat andersom ook steeds hebben gehad."

7: Als het doorgaat: wanneer krijg ik dan als werknemer een derde jaar?

De hoogte van de WW is afhankelijk van het arbeidsverleden. In praktijk moet een werknemer lang in dienst zijn om recht te hebben op drie jaren WW. Vooral ouderen zullen er voordeel van hebben.

poll

Het is bijna tijd voor het jaarlijkse vakantiegeld. Vind je dat ouderwets?

  • Ja, ik krijg liever elke maand wat meer loon (11%)
  • Ja, met het oog op kerst en andere vakanties krijg ik het liever in december (4%)
  • Nee, het is goed op deze manier (85%)
53642 stemmen