Exclusief

Het beste van het AD

In AD+ vind je een selectie van onze beste verhalen. Elke dag alles van het AD lezen? Neem dan een abonnement.

Volledig scherm
Nynke Gerritsma in de school © De Jonge Angeliek

'Het gaat nu goed op het Gregorius'

Waar het St-Gregorius College in Utrecht vroeger gold als een strenge doch degelijke school, worstelt ze nu met het imago van een zwakke school. Rector Nynke Gerritsma: ,,Maar dat beeld komt niet meer overeen met wat er hier gebeurt. Het gaat hier goed."

Zodra de bel gaat, denderen Isabelle, Liesel en Katinka uit vwo-2 de trap af richting de kantine. ,,Je moet er snel bij zijn om hier een plekje te veroveren'', weet Isabelle (13). Vanaf hun groene bankje, dat ze vandaag genomen hebben, zijn ze best tevreden met hun school. ,,Ik vind de talenturen (een cursus naar keuze, red.) leuk. Ik doe nu klimmen en dan gaan we naar een klimmuur'', vertelt Katinka (14).

Het is alweer van voor hun tijd dat het minder ging met het St-Gregorius College, maar toch hoefden ook deze drie niet te loten voor een plekje op de middelbare school in de binnenstad. Achtstegroepers kozen liever voor een andere school, waardoor het St-Gregorius de laatste jaren tientallen plekken over hield.

Veilig

Quote

Maar nu durf ik weer te zeggen: het gaat goed. Het onderwijs is goed, het is weer veilig.

Nynke Gerritsma

,,Het is geen geheim dat het een tijdje slecht is gegaan'', beaamt rector Nynke Gerritsma. ,,Maar nu durf ik weer te zeggen: het gaat goed. Het onderwijs is goed, het is weer veilig. Dus nu is dat het verhaal.''

Gerritsma is sinds 2015 rector van het St-Gregorius College in Utrecht en trof toen een school aan met een zwak vwo en een zeer zwak vmbo. Cijfers bleven achter en het aantal leerlingen dat afzakte naar een lager niveau was groot: driekwart van de derdeklas vmbo-leerlingen in het schooljaar 2012/2013 was ooit binnengekomen met een havo- of zelfs een vwo-advies.

Rust

Quote

Het is niet zo dat er hier meer incidenten gebeurden. Op iedere school gebeurt er wel eens wat, maar hoe ga je daarmee om?

Nynke Gerritsma

De Onderwijsinspectie had bovendien veel aan te merken op de sfeer: leraren slaagden er niet in om de rust in de klas te bewaren, leerlingen gaven aan dat ze geen band ervoeren met meerdere van hun leraren en een kwart zei zich zelfs onveilig te voelen op school.

,,Het is niet zo dat er hier meer incidenten gebeurden. Op iedere school gebeurt er wel eens wat, maar hoe ga je daarmee om? Er ging veel aandacht naar negatief gedrag en wat aandacht krijgt, dat groeit'', ondervond Gerritsma.

,,Als je aandacht geeft aan het gewenste gedrag, en heel duidelijk bent in het begrenzen van ongewenst gedrag, krijg je een heel andere sfeer in de school. Het geeft leerlingen ook meer vertrouwen omdat ze bekrachtigd worden in wat ze goed doen in plaats van dat de aandacht gaat naar wat ze slecht doen. Dat is de ommekeer die we gemaakt hebben. Dat geeft rust en duidelijkheid.''

Knop om

Er moest dus een knop om. De school zag de laatste tien jaar haar leerlingen veranderen: autochtone kinderen kozen steeds vaker voor één van de nieuwe scholen in het buitengebied, leerlingen met een niet-westerse achtergrond vonden juist hun plek op het Gregorius. En dat is te zien in de grote hal waar groepjes leerlingen met een hoofddoekje hangen naast de jongens met een blonde krullenbol.

,,De basis om goed les te geven begint met een goede relatie tussen leerling en leraar. Dat kan alleen als je je leerlingen kent en begrijpt waar ze vandaan komen, ongeacht wie het zijn. Dat vraagt wel wat van de docent, meer op een school als deze dan op een school met een homogene leerlingenpopulatie die ook lijkt op de cultuur waar je zelf uit komt.''

Dat heeft de school lang laten liggen, maar dat kon ze ook gemakkelijk verbeteren, concludeerde Gerritsma bij haar start. ,,Het is een goede school. Met relatief weinig ingrepen kunnen we de boel weer kantelen, zag ik.''

Voldoende 

Quote

In onze school maken leerlingen de grootste ontwikkeling door op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat in de eerste twee jaar

Nynke Gerritsma

Begin vorig jaar kregen dan ook eerst het vwo en later het vmbo weer een voldoende van de Onderwijsinspectie. Sterker nog, cijfers liggen nu zelfs boven het landelijk gemiddelde. Zo ging het gemiddelde cijfer voor de rekentoets op het vmbo in één jaar van een 6,1 naar een 7,5, waar dat landelijk een 7 was.

Gerritsma: ,,En wat ik nog belangrijker vind: de taalontwikkeling. In onze school maken leerlingen de grootste ontwikkeling door op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat in de eerste twee jaar. Als ze instromen, scoort de gemiddelde leerling nog lager dan op andere scholen, maar na twee jaar zitten ze al op nagenoeg hetzelfde niveau. Dat doen we dus goed.''

Leerlingen merken de omslag. 'Ja hoor', geven ze schoorvoetend toe, ook Sanne (18) en Elizabeth (18) uit havo-5 hebben vroeger wel eens gespijbeld. ,,Iedere leerling toch? Nu zijn ze daar wel strenger op. Je moet meteen nakomen'', zegt Sanne.

Verzilveren

Quote

Het imago van het Gregorius als streng doch degelijk heeft ook heel lang aan deze school gekleefd, terwijl het in de praktijk alweer anders ging

Nynke Gerritsma

Als het dan zo goed gaat, dan kan de school die vooruitgang nu gaan verzilveren, zou je zeggen. Maar dat blijkt nog lastig. Het imago van een slechte school beklijft langer dan het Gregorius lief is. ,,Het imago komt er altijd achteraan. Het imago van het Gregorius als streng doch degelijk heeft ook heel lang aan deze school gekleefd, terwijl het in de praktijk alweer anders ging'', constateert Gerritsma spijtig.

Waar je de cijfers met veel inzet kunt opkrikken en de sfeer op school eigenhandig kunt verbeteren, hebben scholen maar weinig invloed op hun imago bij de buitenwacht. Een onderzoek van het Gregorius onder ouders van aanstaande brugklassers eind vorig jaar bevestigde dat.

,,Er zaten geen nieuwe dingen in, terwijl je zo graag zou willen dat het beeld al gekanteld is. Dat kun je niet afdwingen. Je kunt er alleen voor zorgen dat je een goede school bent, zodat het verhaal klopt. Dat wat we willen, ook gebeurt. Vorig jaar kon ik dat nog niet. Toen was het nog niet goed genoeg. Nu durf ik dat wel te zeggen: het gaat goed.''

Of er dit jaar na lange tijd weer geloot wordt op het Gregorius, is nog de vraag. ,,Dat is eigenlijk wat je niet wil, maar tegelijkertijd wil ik wel weer die school zijn waar leerlingen graag naartoe willen. Onze eigen leerlingen vinden het hier fijn. Ik wil dat graag voor meer kinderen.''

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht