Volledig scherm
© Shutterstock

De werkgever van Alex wil zijn functie aanpassen, kan dat zomaar?

Mag dat?Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma’s op de werkvloer. Aflevering 26: mag je werkgever je functie zomaar aanpassen?

De Kwestie
Het bedrijf waar Alex (29) nu al een paar jaar werkt, maakt minder omzet waardoor een aantal collega’s ontslagen moest worden. Alex is blij dat hij bij het bedrijf kan blijven werken, maar zijn baas wil nu dat hij andere taken gaat uitvoeren. Door het ontslag van zijn collega’s blijven er nu immers taken liggen. De taken die Alex tot nu toe uitvoerde, vindt hij veel leuker en beter bij hem passen dan de taken die zijn baas aan hem wil geven. Maar is Alex in de positie om te weigeren?

De Kenners
Een wijziging van je functie kan worden gezien als een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Dit betekent meestal dat een werkgever aan een werknemer vraagt om een andere functie uit te voeren tegen een ander salaris. Dat kan een werkgever echter niet zomaar doen.

,,Een werkgever kan de instemming van de werknemer vragen om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Belangrijk hierbij is onder meer dat een redelijke bedenktijd in acht is genomen”, aldus Andries Bongers van HR-Kiosk. Wanneer zowel werknemer als werkgever het ermee eens is dat de functie aangepast wordt, is er natuurlijk geen probleem. De problemen komen wanneer een van de twee partijen graag een verandering ziet, terwijl de ander juist liever wil dat het blijft zoals het is.

Bongers: ,,Het komt in de praktijk voor dat een werknemer wordt gevraagd om, al dan niet tijdelijk, ander werk te doen dan waarvoor hij is aangenomen. Om die reden wordt in arbeidscontracten vaak bepaald dat de werknemer ook alle voorkomende en/of in redelijkheid op te dragen werkzaamheden dient te verrichten. Uit eerdere uitspraken van de rechter is gebleken dat een werknemer niet zonder meer afwijzend mag reageren op een redelijk voorstel van de werkgever.” 

Ulli Hoogland, werkzaam bij arbeidsrechtkantoor An-i: ,,Het is bij een wijziging van de functie als eerste van belang om te weten waarom een werkgever de functie wil veranderen.” Indien bij een reorganisatie de bestaande functie vervalt, dan wordt van een werkgever verwacht dat die de werknemer waar mogelijk herplaatst wordt in ander passend werk. Het is ook mogelijk dat een werknemer moet stoppen met het werk omdat hij niet goed functioneert. ,,In geval van disfunctioneren, moet de werknemer daarop eerst gewezen worden en voldoende tijd en gelegenheid krijgen om het werk te verbeteren.”

In andere gevallen kan er vanuit gegaan worden dat voor het veranderen van een overeengekomen functie instemming van de werknemer nodig is. Een werknemer dient zich hierin echter wel flexibel op te stellen en op redelijke voorstellen van de werkgever in te gaan. In enkele gevallen kan de werkgever wel zonder toestemming van de werknemer de functie enigszins aanpassen. Hoogland: ,,In dat geval kan uit de arbeidsovereenkomst of cao niet afgeleid worden wat de functie, de werkzaamheden, arbeidstijden en arbeidsplaats van de medewerker zijn. Het is ook mogelijk dat de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt dat de werkgever deze onderwerpen mag bepalen of veranderen.” Deze bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst eenzijdig aan te passen, kent uiteraard wel zijn grenzen. 

De Oplossing
De vraag aan Alex is of zijn baas hem een redelijk voorstel doet. Bongers: ,,Of een voorstel redelijk is, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Bij een functiewijziging zal de nieuwe functie op een niveau moeten liggen dat vergelijkbaar is met de oorspronkelijke functie.”

Alex kan nu het beste opzoeken hoe zijn functie precies in zijn arbeidsovereenkomst is opgenomen. Staat zijn functie daar heel duidelijk in omschreven? Hoogland: ,,Als de werkgever de arbeidstijd, arbeidsplaats en werkzaamheden wil veranderen, dan kan de werkgever dit. Hij moet daarbij wel redelijk te werk gaan en de grenzen van de wet, cao en arbeidsovereenkomst in acht nemen. De werkgever mag de werkzaamheden echter niet dusdanig veranderen dat daardoor in feite de overeengekomen functie verandert. De te veranderen werkzaamheden moeten passen bij de functie.”

Gaat het om een werkzaamheden die echt niet onder de functie van Alex vallen, of stelt de werkgever voor om ook andere zalen aan te passen zoals het loon of onkostenvergoeding? Dat kan niet zomaar. Hoogland: ,,Als de werkgever de functie, loon en onkostenvergoedingen wil veranderen, dan kan hij dat in dit geval niet zonder dat de medewerker hiermee instemt.”

Lees de beste artikelen op het gebied van werk en carrière via onze wekelijkse nieuwsbrief