Foto ter illustratie.
Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Shutterstock

IT’ers nóg schaarser buiten Randstad: Wie wil er ‘helemaal in Ede, Sneek of Heerlen’ werken?

De tekorten in de IT zijn groot en iedereen wil goede programmeurs binnenhalen. Voor bedrijven buiten de Randstad is dat misschien nóg lastiger. Deze bedrijven moeten alles uit de kast trekken om talenten in Limburg, Gelderland of Friesland te houden.

In de IT-sector is een groot tekort, zo'n 70 procent van de vacatures is moeilijk te vervullen. 40 procent van de werkgevers gaf vorig jaar aan dat ze door personeelstekorten belemmeringen ervaren in de bedrijfsvoering, blijkt uit cijfers van het UWV. Net als in de Randstad, zijn ook de regio's daaromheen naarstig op zoek naar goede krachten. In de arbeidsmarktregio waar Ede onder valt, is de situatie in de IT-sector volgens het UWV ‘zeer krap’. In Sneek? Krap. En in Heerlen? Oók zeer krap. 

,,Veel internetbedrijven zitten in de regio Amsterdam. Mensen in de Randstad zien het vaak niet zitten om een nieuwe baan ‘helemaal in Ede’ te gaan doen. Zo wordt dat ervaren”, ziet Wido Potters, manager Support & Sales bij datacenter en netwerkleverancier BIT in Ede. ,,Maar tegelijkertijd zijn er juist ook mensen die graag bij ons willen werken omdat ze helemaal niet weg willen uit deze regio. Het is moeilijk om personeel te vinden, maar we komen er wel uit.”

Om meer gegadigden te trekken,  geeft het bedrijf gastlessen en rondleidingen. ,,Wij hebben er baat bij als de IT-sector er goed voor staat.” Op de gastlessen komen zo’n vierhonderd scholieren per jaar af. ,,Ons toekomstig personeel zit op die opleidingen.” 

Quote

Tegelijker­tijd zijn er juist ook mensen die juist graag bij ons willen werken omdat ze helemaal niet weg willen uit deze regio

Wido Potters, BIT in Ede

Te weinig aanbod

Marco Bosma, directeur van IT-bedrijf Conclusion Zuyd, gevestigd in Heerlen, herkent de situatie: ,,Mensen die hier afstuderen, vertrekken richting Eindhoven of nog noordelijker en dat doen ze eigenlijk met tegenzin. Ze vinden Limburg een mooie provincie en blijven het liefst bij familie en vrienden in de buurt.’’ Toch denken de IT’ers geen andere keus te hebben. ,,Ze worden eigenlijk gedwongen omdat de banen hier niet zijn. De vergrijzing is groot. Als studenten dan ook nog wegtrekken, loopt het letterlijk leeg. Met alle sociale en economische gevolgen van dien.”

Ook de Provincie Limburg signaleerde dat probleem. Een aantal jaar geleden werd - in samenwerking met Universiteit Maastricht - de Brightlands Smart Services Campus opgericht.  Het doel? 1000 uitdagende IT-functies in de regio. ,,Wij hebben ons daarbij aangesloten en hebben dezelfde intentie. We willen de komende jaren in totaal 200 banen creëren, we hebben er nu al honderd.”
Belangrijk, zegt Bosma. ,,We moeten de braindrain tegenhouden. Mensen willen best wel hier blijven, maar dan moeten we ook leuke banen bieden.”

Het trekken van die mensen is best een uitdaging, maar het lukt goed. Er wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen, er wordt gekeken naar omscholingsprojecten in samenwerking met bijvoorbeeld het UWV.  De voertaal bij Conclusion Zuyd is bovendien Limburgs, vertelt Bosma. ,,Veel mensen vinden dat prettig. Daarnaast is reizen niet meer zo plezierig. In het verleden was het goed te doen om vanuit Limburg naar Eindhoven te rijden, maar door de toegenomen files is dat niet leuk meer.”  

Perspectief bieden

Lastiger is nog het behouden van goed personeel. ,,We hebben persoonlijke ontwikkelplannen, we organiseren evenementen om kennis bij te brengen en leuke dingen te doen. Sinds 1 januari hebben we een coach in dienst genomen die mensen begeleidt”, aldus Bosma. 

Ate van der Meer heeft een eigen bedrijf in Sneek, Snakeware genaamd: ,,Een digital agency, zoals het in het westen genoemd wordt. In Friesland noemen we het een internetbureau.” In Friesland is er volgens Van der Meer werk, geld en innovatie genoeg, nu moeten er nog mensen (terug)komen naar de noordelijke provincie. ,,We zoeken elkaar als bedrijven hier op, vooral tijdens het jaarlijkse netwerkevenement Connect.frl, en gebruiken ook hetzelfde jargon als het westen. We zijn een bepaald type medewerkers, namen, rollen en titels anders gaan benoemen. Wij noemden iets bijvoorbeeld een projectleider, in het westen is dat een scrummaster of een project lead.”

Quote

We zijn een bepaald type medewer­kers, namen, rollen en titels anders gaan benoemen. Wij noemden iets bijvoor­beeld een projectlei­der, in het westen is dat een scrummas­ter of een project lead

Ate van der Meer, Snakeware in Sneek

Toch begon Van der Meer ruim 15 jaar geleden zelf ook een vestiging in Amsterdam. Vooral voor de klanten, benadrukt hij. Het kantoor daar heeft maar 5 mensen, in Sneek zitten er veel meer: zo'n 50 man. ,,Klanten zagen  letterlijk een afstand tussen Friesland en de Randstad. Het was vooral de reisbereidheid van potentiële klanten die het lastig maakte. Wij gaan daarom altijd naar opdrachtgevers toe", legt hij uit.

 Voor het vullen van vacatures is het belangrijk om werkzoekenden perspectief te bieden, denkt hij. ,,We bundelen daarom onze krachten hier in de regio en bieden daarmee mogelijkheden voor de toekomst. Je kunt hier blijven en gelijkwaardige banen vinden en dat willen we laten zien aan talenten.”

Kan je het overzicht niet houden op werk? Charlotte van 't Wout help je orde in de chaos te scheppen: