Kamer steunt bindend vrouwenquotum

VIDEOBeursgenoteerde bedrijven moeten zorgen dat hun raden van commissarissen in de toekomst voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaat. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van zo’n vrouwenquotum.

Lang bleef onduidelijk of de SP, de partij die nodig was voor een meerderheid, vóór het D66-CDA-voorstel zou stemmen. De partij wilde dat er ook maatregelen zouden worden genomen voor de vrouwen op de werkvloer en deed daar – met steun van D66 – voorstellen voor. Daarom werd de stemming over de motie een week uitgesteld.

Bij de stemming vanmiddag steunde het CDA ook een SP-D66-motie voor gelijke kansen voor vrouwen, waardoor de SP ook kon instemmen met de motie die het vrouwenquotum mogelijk maakt.

,,We schrijven geschiedenis", zo reageerde verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie, D66) op Twitter. ,,We doorbreken het old boys netwerk en zetten een grote stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven.”

Volledig scherm
De Tweede Kamer wil dat beursgenoteerde bedrijven verplicht worden om meer vrouwen in hun raden van commissarissen te benoemen. © Shutterstock

Gevoelig

In de coalitie ligt de maatregel gevoelig. Regeringspartijen VVD en ChristenUnie zijn tegen een door de overheid opgelegd quotum. Alleen oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Denk waren in de Kamer al langer voor een quotum. In september sprak coalitiepartij D66 zich uit voor een vrouwenquotum. Toen vorige maand ook coalitiepartner CDA overstag ging, kwam een meerderheid in beeld.

De steun van die partijen werd mogelijk gemaakt door de Sociaal Economische Raad (SER), die in september een ‘ingroeiquotum’ adviseerde aan het kabinet. Dat advies werd gedragen door werkgevers en werknemers. Volgens de SER moet een bedrijf dat nog niet voldoet aan het percentage van 30 procent vrouwen bij een vacature in de raad van commissarissen een vrouw benoemen. Wordt er toch een man aangewezen, dan moet de stoel leeg blijven.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer volgde de stemming op de voet. Toen de motie werd aangenomen werd er ‘wel even gejuicht’. ,,Ik ben enorm blij en dankbaar dat ons advies in de Tweede Kamer zo’n brede steun krijgt.”

Er bestond sinds 2013 wel een ‘wettelijk streefcijfer’ voor 30 procent vrouwen in de raden van bestuur en commissarissen, maar dat percentage bleek jaar na jaar niet te worden gehaald. Daarop stond geen sanctie. 

Snel invoeren

D66 en CDA willen dat het kabinet dat SER-advies integraal overneemt, daarbij horen bijvoorbeeld ook maatregelen om de culturele diversiteit te bevorderen en toegang tot kinderopvang te verbeteren. Het kabinet moet daarvoor nu met een wetsvoorstel komen. Gisteren zei minister Van Engelshoven (Emancipatie) in een debat het vrouwenquotum ‘zo snel mogelijk’ te willen invoeren.

Stevig middel

Vakbond FNV is blij met de steun van de Tweede Kamer. Vicevoorzitter Kitty Jong: ,,We hebben helaas jarenlang gezien dat het niet vanzelf goed komt met de doorstroom van vrouwen naar de top. Daarom is een stevig middel als een quotum nodig. Het is de enige manier om er daadwerkelijk voor te zorgen dat er in de top van het bedrijfsleven een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen komt. Het is een historische stap dat we nu ook in Nederland een quotum voor vrouwen in de top gaan invoeren.”

Ook voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW noemt het goed nieuws. ,,Op het moment dat het kabinet de voorstellen in wetten overzet, kan er eindelijk sprake zijn van een versnelling”, aldus de voorzitter.

Kijk hier of er verplicht meer vrouwen aan de top moeten komen: