Volledig scherm
Michiel van Nispen (SP) tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. © ANP

De Kamervragen van SP’er Michiel van Nispen over Larissa Dumont op een rijtje

MoordsporenVragen van de leden Van Nispen (SP), Van Dam (CDA), Groothuizen (D66), Helder (PVV), Kuiken (PvdA), Van Wijngaarden (VVD) en Van den Berge (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het boek ‘Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases’

1
Bent u bereid kennis te nemen van het boek ‘Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases’? 1)

2
Wat is in algemene zin uw reactie op zaken waarin mogelijke ongerijmdheden zijn gevonden of twijfel is blijven bestaan over de ware toedracht van overlijdens? Deelt u in algemene zin de mening dat het belangrijk is voor het vertrouwen in de opsporing dat zo min mogelijk twijfel blijft bestaan over de waarheid achter mogelijk niet adequaat onderzochte zaken, niet alleen voor de waarheidsvinding maar ook voor de rouwverwerking van nabestaanden?

3
Wat is uw reactie op de stelling in het boek dat in de opsporing lang niet altijd ruimte is voor kritiek, dat de signalen van klokkenluiders lang niet altijd op prijs worden gesteld, dat opsporingsinstanties niet transparant genoeg zouden zijn en meer zouden kunnen doen om van fouten te leren? Welke ruimte ziet u hier voor verbeteringen?

4
Bent u bereid specifiek kennis te nemen van de beschrijving van de zaak Larissa Dumont, een jonge vrouw die met een doorgesneden hals dood wordt aangetroffen in haar manege? Deelt u de mening dat het zeer onbevredigend is dat deze zaak door politie en OM destijds niet beschouwd werd als misdrijf en nu nog steeds niet, maar waar allerlei getuigen en deskundigen inmiddels zeer serieuze kanttekeningen bij plaatsen, maar er geen serieuze stappen worden gezet om andere scenario’s en een mogelijk misdrijf nader te onderzoeken?

5
Wat is uw reactie op het voorstel van advocaat Job Knoester om een onafhankelijke commissie op te richten, een loket waar nabestaanden mogelijk niet adequaat onderzochte zaken kunnen aanmelden waarna experts (zoals advocaten, (oud)rechercheurs, officieren van justitie en rechters, wetenschappers) deze zaken onder de loep kunnen nemen, zodat onafhankelijk en objectief onderzoek (als second opinion) plaatsvindt? Bent u bereid er over na te denken een dergelijk loket in te richten, vanwege het belang dat het voortbestaan van ernstige twijfel over de waarheid zoveel mogelijk voorkomen moet worden? Zo niet, waarom niet?