Volledig scherm
De huidige interim-directeur Piet Post (links) verlaat het Ashram College. Henk Fledderus neemt het stokje van hem over: "De school maakt een positieve indruk.'' © Peter Franken

Directeurswissel en nieuw onderwijsplan: Ashram kijkt vooruit

In één kartonnen doos passen de belangrijkste zaken waar Henk Fledderus als nieuwe directeur van het Ashram College mee aan de slag moet. Hij kreeg de doos van zijn voorganger, Piet Post. "Ik denk dat ik genoeg weet om hier in augustus aan de slag te gaan.''

Zo vlak voor de zomervakantie nemen de heren nog één keer de laatste zaken door. Daarna draagt Piet Post (61) zijn taken als directeur over aan Henk Fledderus (64).

Quote

Ik hoop echt dat het vertrouwen teruggewon­nen wordt

Piet Post

Fledderus is een echte onderwijsman, zegt hij zelf. Begonnen als leraar geschiedenis, later werd hij teamleider en conrector. Hiervoor was hij algemeen directeur van het Penta College in Hellevoetsluis. "Mijn carrière was al een heel eind gevorderd'', zegt Fledderus, die in Zuidland op Voorne-Putten blijft wonen. "Ik heb gezocht naar een opdracht waar ik mijn kennis en kwaliteiten nog kan inzetten.''

Hij zal na de zomervakantie verdergaan met plannen die al voor een deel in de steigers staan. De bestuurlijke fusie met de Scope scholengroep, de nieuwbouwplannen in zowel Nieuwkoop als Alphen en de onderwijskundige vernieuwing.

Beoordeling

"We hebben mooie stappen gezet en al veel bereikt, maar het is nog niet klaar'', zegt Post, die met weemoed afscheid neemt. "Ik ben van deze school gaan houden. Ik hoop echt dat het vertrouwen teruggewonnen wordt. Dat verdient de school.'' Post wordt rector op het Stanislascollege in Pijnacker.

De afgelopen jaren had het Ashram te maken met teruglopende leerlingenaantallen en een slechte beoordeling van de Onderwijsinspectie. Inmiddels is dat oordeel aangepast en krabbelt de school op. Er hebben zich voor komend schooljaar echter minder leerlingen aangemeld dan de directie hoopte.

"De school maakt op mij een positieve indruk'', zegt Fledderus. "Er wordt niet achterom gekeken, maar vooruit. Er is een goede koers uitgezet. Dat moeten we nu ook vertellen.''

Met de leerlingen die afgelopen schooljaar in De Nieuwe Brugklas begonnen en na de zomer naar het tweede jaar gaan, wordt het nieuwe onderwijsplan (zo weinig mogelijk cijfers, geen huiswerk) verder uitgebreid. Post spreekt daarom ook van 'De Nieuwe Ashram'. "Het past in deze tijd. Steeds meer scholen hebben plannen, waarbij er meer ruimte komt voor kinderen om zelf invulling te geven aan hun onderwijsprogramma. Een mooie beweging'', vindt Fledderus.

Vaardigheden

"Het centraal eindexamen wordt niet afgeschaft'', zegt Post. "Op het Ashram worden leerlingen op een andere manier begeleid, naar dat examen toe. Ze leren dezelfde stof. Sterker nog. Ik weet dat ze meer leren, daar is onderzoek naar gedaan. Ze gaan dieper op de stof in en beheersen zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken en presenteren.''

Dat het bestuur fuseert met dat van Scope scholengroep, is iets dat veel leerlingen amper zullen merken. Fledderus: "De scholen moeten hun eigen identiteit houden. Dat geeft keuze. Ja, wij staan volledig achter ons onderwijsconcept, maar we moeten elkaar niet kopiëren. Juist diversiteit is goed. Dat betekent dat er wat te kiezen is.''