Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP XTRA

Nieuwveners krijgen voorrang bij nieuwe huurappartementen

Woningstichting Nieuwkoop overweegt Nieuwveners voorrang te geven bij de toewijzing van de sociale huurwoningen die op de hoek van de A.H. Kooistrastraat en de Muggenlaan worden gebouwd. Het gaat om maximaal 46 sociale appartementen voor senioren en starters. 

Die boodschap viel goed bij de ruim honderd dorpelingen die naar het gemeentehuis waren gekomen om te praten over de omgeving van de appartementencomplexen. Ze mochten hun ideeën geven over parkeren, groen en de mogelijke aanleg van een ‘verlengd dorpsplein’. Eigenlijk zou er niet gesproken worden over de precieze locatie van de appartementencomplexen; dat onderwerp zou in een volgende bijeenkomst aan de orde komen. Maar de bewoners van de A.H. Kooistrastraat weten nu al dat het anders moet.

Stenen massa

De aanwezigen kregen vier voorbeeldtekeningen te zien, waarop de appartementen in verschillende vormen waren ingetekend. De ‘W-vorm’, gezien vanaf de A.H. Kooistrastraat, kreeg veel steun, op voorwaarde dat de gebouwen worden omgedraaid, zodat de Kooistrastraatbewoners uitkijken op het plein voor de sociale huurflats. ,,Het is belangrijk dat de sociale woningen er komen, maar we willen geen stenen massa’’, zegt Cok Vermeulen van Dorpsvereniging Nieuwveen. ,,Zorg voor afstand met de huidige woningen en behoud ruimte voor de pinautomaat.’’

De monumentale boom lijkt geen lang leven beschoren, want niemand wierp zich op voor het behoud ervan. Lida Timmer hoopt dat er nieuw groen voor in de plaats komt en dat het plein een ontmoetingsplek wordt. ,,Sowieso met wat bankjes en ook speelgelegenheid. Dat vind ik leuk voor mijn kleinkinderen.’’ Dat laatste ziet Dick van Leeuwen ook wel zitten, maar een voorstel voor een terrasje, daar moet hij niets van weten. ,,Doe dat maar bij de bakker voor de deur.’’