Volledig scherm
Marielle Verbakel met de kinderen op de fiets terwijl zij de Halve Raak op wil rijden. De provincie wil er een provinciale weg van maken. Foto: Frank de Roo © Frank de Roo

Provincie: komst omstreden rondweg aan oostkant Boskoop ‘onwaarschijnlijk’

Het plan voor de omstreden oostelijke rondweg om Boskoop gaat vrijwel zeker van tafel. Dat laat gedeputeerde Floor Vermeulen (verkeer en vervoer, VVD) van Zuid-Holland tenminste blijken in een brief aan de deelnemende gemeenten, het waterschap en de provincie. 

Zuid-Holland studeert samen met Alphen, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen op de mogelijkheden om Boskoop en Hazerswoude-Dorp van het almaar groeiende verkeersinfarct te verlossen.

In de plannen zoals die in de loop van dit jaar zijn gemaakt, is onder meer een aquaduct of brug bedacht tussen Boskoop en Alphen. Over dat idee zijn de betrokkenen het wel eens. Een belangrijk geschilpunt is echter het idee om de oostelijke randweg van Boskoop (Halve Raak, Wijkdijk) uit te bouwen tot een 80 kilometerweg die de N207 kan ontlasten. Een grote groep bewoners tussen Reeuwijk, Waddinxveen en Boskoop is hiertegen in opstand gekomen.

Knoop doorhakken

Over dit voorstel hebben provincie, gemeenten en waterschap in de laatst gehouden vergadering gepraat, vooral vanwege het ontbreken van steun vanuit de dorpen. Gedeputeerde Vermeulen stelt in zijn brief: ,,Het lijkt onwaarschijnlijk dat de bestuurlijke afstemgroep met een voorstel komt om de oostelijke rondweg aan te leggen.’’ Maar, zo vervolgt Vermeulen, de raden moeten uiteindelijk in het najaar van 2020 de knoop doorhakken.

Niet alleen hebben provincie en gemeenten het protest vanuit de dorpen laten meetellen. Ook Harm Veenenbos, de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, is allerminst gecharmeerd van zo'n  ingreep. Het provinciebestuur heeft hem gevraagd de ideeën zoals die er nu liggen, te beoordelen.

‘Weinig geloof’

Veenenbos is ronduit negatief over de oostelijke rondweg. Hij zegt ‘weinig geloof’ te hebben in opwaardering die oostelijke ring. Verkeerskundig zou het misschien passen ‘maar kwaliteit heeft het niet'.  ,,Sterker nog, het lijkt me eerder een nieuw probleem voor de leefbaarheid en compleet in te gaan tegen de huidige inzet. Als ik nu daar langskom, zie ik dat er alles aan gedaan is om de snelheid er juist uit te halen. Is het dan wel reëel om hier een nieuwe verbinding overheen te tekenen?’’ vraagt hij zich af in zijn advies aan de provincie.