Volledig scherm
Wateroverlast in 2014 © GRATIS

Snijdelwijk pikt uitstel van dijkverzwaring niet

Nu het waterschap de dijkverbetering een jaar heeft uitgesteld, zijn inwoners van de Snijdelwijk in Boskoop bang voor natte voeten. Een protest is in de maak.

Quote

We wonen dus in een badkuip. Die dijk is onze veiligheid

Frank Vergeer

,,De wijk is helemaal ingepolderd. We wonen dus in een badkuip. Die dijk is onze veiligheid.’’ In de bijna vijftien jaar dat Frank Vergeer aan de Weegbree in de Snijdelwijk woont, heeft hij vier keer meegemaakt dat zijn huis blank kwam te staan. De laatste keer was in 2014. En dat wil hij nooit meer meemaken.

Daarom schoot de brief van Hoogheemraadschap Van Rijnland over uitstel van de dijkverbetering hem totaal in het verkeerde keelgat. ,,Ik ben nu mensen aan het mobiliseren om een krachtig protest te laten horen. Het gaat hier om een onveilige situatie, dat schrijft het waterschap zelf. Nou, dan is dit onbehoorlijk bestuur’’, zegt Vergeer.

Overvloedige regenval

Volledig scherm
© GRATIS

De dijk in kwestie slingert ongeveer 2 kilometer door de wijk vanaf Beurs- en conferentiecentrum De Plataan naar Peugeotgarage Boonstoppel. In het gebied wonen naar schatting zo’n 600 huishoudens.

Het op te hogen oppervlakte meet 27.000 vierkante meter en daar komt 7.000 kubieke meter zand bovenop. Opvallende onderdelen zijn een staalwand van 300 meter en een zinkstuk van bijna duizend vierkante meter dat bij de kinderboerderij komt.

Op 28 juli 2014 was het waterschap niet voorbereid op langdurige en overvloedige regenval. Doorgaans wordt het waterpeil preventief verlaagd als extreme buien op komst zijn. Dit keer niet en dat betekende dat het water over de dijk stroomde, de badkuip in. Direct daarna liet het waterschap enkele stukken ophogen, maar de hele dijk zou pas in 2017/2018 een grote beurt krijgen.

Inmiddels heeft het schap de eisen die aan waterkeringen worden gesteld opgeschroefd in verband met de klimaatwijziging en de bodemdaling.

Quote

Als het gevaarlijk zou zijn, dan hadden we er nu gestaan

woordvoerder Corbee

,,Dat we de dijk gaan aanpakken, betekent niet dat deze nu onveilig is’’, beklemtoont woordvoerder Corbee van het waterschap. ,,Nogmaals als het gevaarlijk zou zijn, dan hadden we er nu gestaan. Maar dat is niet zo.’’ Hij verzekert dat de dijk in 2018 wordt aangepakt, de bewoners krijgen daar binnen een maand een brief over. ,,De begroting 2018 is onlangs goedgekeurd. Dus alle lichten staan op groen.’’