Volledig scherm
Het Bodegraafse stadhuis barst uit haar voegen tijdens de inspraak over de mogelijke komst van 2 migranten hotels. © Peter Franken

Standpunt CDA: geen arbeidsmigrantenhuisvesting op Groote Wetering

polenhotel bodegravenDe fractie van het CDA wil geen arbeidsmigrantenhuisvesting op Groote Wetering in Bodegraven. De partij zegt de zorgen van de omwonenden te begrijpen en kiest voor de Duitslandweg. Ook Burgerbelangen en de VVD reageren op de ophef.

,,We zijn groot voorstander van goede huisvesting voor arbeidsmigranten", zegt fractievoorzitter Jan Vergeer van het CDA Bodegraven-ReeuwijkVergeer. ,,Zij zijn nu vaak onveilig en onmenselijk gehuisvest, maar over de locatie zijn we niet enthousiast. Met de Duitslandweg hebben we niet zo veel problemen, maar de andere locatie op Groote Wetering is naar onze mening niet geschikt. Wij vragen ons af: willen we dit überhaupt in deze aantallen, op deze locatie aan de rand van een woonwijk en had de timing niet anders gekund nu toekomstige bewoners net getekend hebben? Ik snap de zorgen van de omwonenden en deel deze. Wat ons betreft zien we af van Groote Wetering II en kiezen we voor de Duitslandweg, ook om ervaring op te doen en te leren.”

Vergeer benadrukt: ,,We beginnen nu pas. De raad mag een besluit nemen: voor of tegen." Het moment van besluiten is door alle ophef uitgesteld. ,,Bij het uitstellen heb ik een dubbel gevoel: de omwonenden zitten op deze manier langer in onzekerheid, maar daarentegen kun je als raad geen goed besluit nemen zonder mensen goed gesproken te hebben. Het is nu zaak dat we niet óver mensen, maar met mensen in gesprek gaan."

Verrast

Ook Remco Tijssen, fractievoorzitter van Burgerbelangen geeft aan verrast te zijn door de plannen om voor deze aantallen arbeidsmigranten huisvesting te realiseren. ,,Tot eind september gingen we uit van de helft. Bovendien zijn we verrast door twee locaties dichtbij elkaar. In eerste instantie was er meer spreiding. Ook zijn wij sceptisch of je door dit plan de beweging uit het centrum voor elkaar krijgt.”

Over de communicatie is Tijssen niet te spreken. ,,Het gebrek aan informatie en communicatie vanuit het College en de ondernemers naar de inwoners toe, zorgt voor veel weerstand. Het plan lijkt er nu doorgedrukt en ik kan goed begrijpen dat dat verkeerd valt. Inwoners hebben geen kans gehad om in gesprek te gaan en hun ongenoegen en ongerustheid te kunnen uiten. Een inspraakavond is een eerste stapje, maar ik denk dat er meerderen moeten komen. Dan kunnen we de zorgen in kaart brengen en kijken hoe en waar we wel draagvlak kunnen creëren voor arbeidsmigrantenhuisvesting die wat ons betreft wel echt beter moet dan nu het geval is."

Met inwoners

Willem Zuyderduyn, fractievoorzitter van de VVD: ,,Tijdens de inspraak merkten we dat er vanuit de bewoners een groot wantrouwen is tegenover de politiek en de raad en zij het gevoel hebben dat alles al beklonken is. Dat is jammer, want dat is absoluut niet het geval. Dit is een collegevoorstel dat de raad moet bespreken en goed- of afkeuren. De raad beslist. De communicatie over dit onderwerp is ongelukkig: ik begrijp dat mensen schrikken als ze dit in de krant lezen.”

Willem Zuyderduyn geeft aan dat ook zijn partij ‘hele grote reserves heeft’ tegenover de locatie Groote Wetering. ,,De vragen die bij bewoners leven, leven bij ons ook. Het komen tot deze locaties is een proces van twee jaar, maar mocht er een betere locatie zijn dan moeten we daar open voor staan. Daarnaast is handhaving cruciaal. Het mag niet zo zijn dat de problemen uit het centrum niet weg zijn en er straks op twee extra locaties problemen bij komen." 

Zuyderduyn vervolgt: ,, Arbeidsmigranten zijn broodnodig en hebben recht op goede behuizing, zoals het nu gaat kan het niet: er moet een oplossing komen. Als VVD willen wij in gesprek komen met omwonenden die naast hun zorgen veel ideeën en suggesties hebben. Het viel ons op dat bij de insprekers geen vooroordelen leven ten aanzien van arbeidsmigranten. De aantallen verrassen ons niet, maar 640 arbeidsmigranten op Groote Wetering is een stevig aantal. We nemen nu als politiek een maand extra de tijd om dit proces zorgvuldig door te nemen, mét de inwoners."

De VVD’er is wel verbaasd over het standpunt van het CDA. ,,Wij zijn als VVD verrast dat het CDA haar eigen wethouder nu al laat bungelen terwijl het debat nog gevoerd moet worden.” 

Up-to-date blijven van het laatste nieuws uit Alphen en omgeving? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief.