Volledig scherm
Vrijwilligers Henk van Gent en Annemarie van Vliet in het VVV kantoor tijdens het vijf-jarig bestaan van het kantoor in het oude brugwachtershuis © Martin Sharrott

VVV Alphen houdt nog maar net de deuren open

Om open te kunnen blijven werden deze zomer de bestuursleden van het VVV in Alphen zelf maar achter de balie van het kantoor in Alphen gezet. Het tekort aan vrijwilligers dwingt het VVV Alphen de procedures rondom het aannemen van vrijwilligers te herzien.

Quote

Het was zo nijpend dat er bestuursle­den meedraai­den in ons kantoor het Brugwach­ter­tje

Wim Doodhagen, Voorzitter VVV Alphen

,,We zijn even niet zo gelukkig nu," drukt voorzitter Wim Doodhagen zich nog zachtjes uit. ,,Het lukt nog wel, maar het is wel de touwtjes aan elkaar knopen." Met zo'n 35 vrijwilligers was het knap lastig om het kantoor deze zomer te bemannen. ,,Het was zo nijpend dat er bestuursleden meedraaiden in ons kantoor het Brugwachtertje," zegt Doodhagen. ,,Nu is dat niet zo erg, de meeste vrijwilligers zijn van goede wil maar vraag me niet hoe de kassa werkt." De voorzitter zag het afgelopen half jaar meer vrijwilligers weggaan dan bijkomen. ,,Er zijn wel aanmeldingen, maar na 2 a 3 maanden haken sommigen af omdat het toch niet was wat ze dachten. Ook leeftijd en werk zijn redenen om af te haken." 

Professioneler
Reden voor het bestuur om de procedures rondom de vrijwilligers onder de loep te nemen. ,,Het hele traject van aannemen moet wat beter, we willen de vrijwilligers beter gaan voorbereiden op hun taak." Want hoe nijpend het tekort ook, opgeven wil Doodhagen niet. ,,De functie van VVV is wel veranderd. Wat dat betreft zijn we ondergeschikt, maar we willen blijven doen wat we doen." Een van de manieren om vrijwilligers te trekken en vast te houden is het aanstellen van een coach. ,,Naast dat we zelf scherper moeten zijn in het selectieproces, proberen we de vrijwilligers met een coach begeleiding op maat te bieden." Op die manier hoopt Doodhagen dat nieuwe medewerkers beter beslagen ten ijs komen. 

Quote

De functie van VVV is wel veranderd. Wat dat betreft zijn we onderge­schikt, maar we willen blijven doen wat we doen

Wim Doodhagen, Voorzitter VVV Alphen

,,We willen, met het oog op de toekomst, een professionelere organisatie neerzetten." Een lijn die sinds twee jaar is ingezet met de vernieuwing van het bestuur. Ook kreeg het VVV een impuls door samenwerking te zoeken met VVV's in andere gemeenten, Platform Recreatie en Toerisme en Alphen Marketing. ,,Alleen kunnen we niet bestaan, we moeten het hebben van samenwerkingen. Daarom hoop ik ook dat de gemeente nog wat extra geld vrij maakt voor Alphen Marketing. Daar mag nog wat mankracht bij, dat geeft ons ook meer bestaansrecht." 

Doodhagen hoopt dat als het probleem met de vrijwilligers is opgelost er kan worden gewerkt aan de toekomst. ,,De doelstelling van de gemeente om het Groene Hart aantrekkelijk te maken voor verblijfsrecreatie is een serieuze uitdaging. Nu heb je alleen dagjesmensen, maar als er straks meer toeristen komen redden we het niet op deze manier."