Volledig scherm
Hout is de grondstof voor de biomassacentrale. © Paul Rapp

Biomassa-centrale op kantorengebied in Amersfoort

Het Warmtebedrijf Amersfoort gaat ook op het kantorengebied De Hoef een biomassacentrale bouwen.

Het Warmtebedrijf heeft al een kleine biomassacentrale in De Nieuwe Stad, maar kondigt nu aan ook op De Hoef een grotere centrale te willen openen. Ze wil voor het eind van het jaar beginnen met de bouw. De houtgestookte centrale zou 7000 gebouwen van genoeg warmte kunnen voorzien, mits deze ook extra geïsoleerd worden.

Het Warmtebedrijf probeert alternatieven te vinden voor gas als verwarmingsbron voor woningen en kantoren in Amersfoort. De gemeente heeft zichzelf ten doel gesteld voor 2030 CO2-neutraal te zijn en dus alle gebouwen dan te hebben afgekoppeld van het gas. Dat is twintig jaar eerder dan de landelijke doelstelling.

De aankondiging volgt op een recent besluit van de Amersfoortse gemeenteraad om voor nagenoeg alle wijken in Amersfoort een wijkwarmteplan op te stellen. Het Warmtebedrijf hoopt een rol te kunnen spelen in de aanleg van een nieuw ondergronds warmtenet die huizen in de woonwijken moet gaan verwarmen. De 'proefwijk' Schothorst Noord, waar Amersfoort als eerste wil beginnen met alternatieve verwarming, ligt betrekkelijk dicht bij de nieuwe centrale op De Hoef.

Biomassacentrales zijn niet onomstreden. Er wordt hout in gestookt, waarbij veel koolstofdioxide vrij komt. Dat het toch als een milieuvriendelijk alternatief wordt gezien, komt doordat er vaak alleen resthout in verbrand wordt of vanwege het argument dat het een opstap is naar echte CO2-vrije warmteopwekking zoals aardwarmte of restwarmte van de industrie. In Amersfoort is met name de Socialistische Partij kritisch op het inzetten van biomassa voor het warmtenet.

Isolatie

Alleen de bouw van een biomassacentrale met een warmtenet is niet voldoende om een hele wijk van warmte te voorzien. Huishoudens moeten zelf ook investeren in een grondige isolatie van hun woning omdat de aangevoerde warmte een veel lagere temperatuur heeft dan de gasgestookte ketels leveren. Zonder extra isolatie zou de woning dan met name in de winter onvoldoende verwarmd worden. Per huis kunnen de investeringskosten variëren van 15.000 tot 25.000 euro.

Critici in onder meer de gemeenteraad wijzen ook op het gevaar van monopolieposities van warmtebedrijven in een stad. Zij zouden graag zien dat warmtecentrales ook andere warmteleveranciers toelaten op hun net.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort