Volledig scherm
Andre van Dorresteijn met zijn vriendin Linda Benshop en hun hond Shirley tussen hun koeien. © Desirée Schippers

Broeierige sfeer in politiek Soest rond verhuizing boer

De politieke verhoudingen in Soest staan sinds gisteravond op scherp. Het college van B en W kreeg van zeven oppositiepartijen het vuur na aan de schenen gelegd over de omstreden verhuizing van boer André van Dorresteijn naar de polder.

Het college en de coalitiepartijen GGS, VVD, D66 en CU/SGG waren daar niet van gediend. Ondanks flinke druk weigerden de partijen een motie hierover in te trekken. Eric de Wilde (VVD) was daar scherp over: ,,De motie straalt wantrouwen uit naar het college.’’

BBS - BurgerBelangen Soest-Soesterberg
DSN - Democraten Soest Natuurlijk
GGS - Gemeentebelangen Groen Soest
LAS - Lokaal Anders Soest
POS - Partij Ons Soesterberg

Onder aanvoering van het CDA eisten Soest 2002, BBS, LAS, PvdA, GroenLinks en POS (12 van de 29 zetels) in een pas dinsdag bekendgemaakte motie een uitspraak van het college over een vastgesteld amendement van 19 december 2013. Destijds besloot de raad met dit amendement, op GGS na, om verhuizing van de boer naar de polder mogelijk te maken.

Maar het huidige college wil dat besluit niet uitvoeren; in het nieuwe coalitieakkoord is vastgelegd dat er niet gebouwd wordt in de open polder. De zeven partijen willen een motivatie van het college zien waarom dat besluit kan worden genegeerd. ,,Een raadsbesluit aan de kant schuiven is schijndemocratie’’, zei Hans Boks (LAS). ,,Er is niet gebleken dat het raadsbesluit niet uitvoerbaar is’’, zei Peter Lucas (CDA).

De ergernis ging niet alleen over de eis dat er uitleg zou komen, maar ook over het taalgebruik in de motie. In de motie dringen de fracties eropaan om uiterlijk in februari een ‘beargumenteerd, volledig en correct’ voorstel voor te leggen over de uitvoering van het besluit uit 2013. Maar ook drongen ze aan om ‘alert(er) te zijn’ op de bevoegdheden van raad en college en op ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrouwens-, zorgvuldigheidheids-, en motiverings- en rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van fair play’. Met andere woorden: kun je toestemming aan een boer na vijf jaar zonder gezichtsverlies intrekken?

Pijnlijk

Dat taalgebruik schoot wethouder Harrie Dijkhuizen (CU/SGP) in het verkeerde keelgat. Hij las daarin de suggestie dat het college niet correct, volledig en zorgvuldig handelt. Dat kwam bij hem extra pijnlijk over omdat hij zich dit jaar zeer heeft ingespannen om tot een oplossing te komen voor de boer; twee keer onderbrak hij daarvoor zelfs zijn vakantie. GGS-voorman Jan Paauw zette de toon met zijn conclusie: ,,Dit komt de sfeer en de verhoudingen niet ten goede. Dit zal niet bijdragen aan een goede samenwerking in de raad.’’

Volledig scherm
De gemeenteraad van Soest. © AD

In hun uitleg matigden de zeven fracties deze stevige taal en gaven ze Dijkhuizen een pluim voor zijn inspanningen. Rosan Coppes (GroenLinks): ,,Wij zitten alleen maar op een tussenstapje te wachten voordat we het voorontwerp behandelen, een tussenstapje waarin u uitlegt waarom u het besluit uit 2013 niet wenst uit te voeren. Dat misten we.‘’ Hans Boks: ,,De verwarring is heel groot. Dit voelt gewoon niet goed.’’

Burgemeester Rob Metz greep in, schorste de vergadering en vroeg, hoogst uitzonderlijk, de zeven in beslotenheid om uitleg over het verschil tussen de stevige taal in de motie en hun minder harde woorden in de vergadering. Dat leidde echter niet tot een aangepaste motie. Ook de opmerking van Dijkhuizen dat hij een gerenommeerd jurist laat uitzoeken wat de juridische status is van het raadsbesluit uit 2013, leidde niet tot intrekking.

Tijdstip

Ergernis nummer twee gold het tijdstip waarop de motie werd ingediend; het onderwerp stond niet op de agenda en werd daarom ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. Twee weken geleden was juist in de agendacommissie afgesproken dat het niet in december, maar begin 2019 zou worden behandeld. De partijen hadden dit onderwerp net zo goed bij de behandeling van het voorontwerp kunnen bespreken, vonden Dijkhuizen en de coalitie.

Een laatste oproep van Rolf-Jan Sielcken (D66) om de motie in te trekken, hoewel hij zich de ‘worsteling’ van de oppositie met het onderwerp kon voorstellen, trof geen doel. De motie kwam niet in stemming, maar werd wel aangehouden. Daarmee houdt de oppositie – op de eenmanspartij DSN na – de druk op de ketel om tekst en uitleg te krijgen over het waarom om het raadsbesluit uit 2013 niet uit te voeren.

De politieke commotie is des te opvallender, omdat juist in november de oppositie een beroep deed op het college om ook haar meer te betrekken bij het beleid. Dat leidde juist tot een verzoenende sfeer.

Elke dag het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort