Volledig scherm
Bijeenkomst vereniging Soesterhof op de Wagenwerkplaats. © AD

Buurtje Soesterhof weer stap dichterbij

De realisatie van het buurtje Soesterhof op de Wagenwerkplaats is een belangrijke stap dichterbij gekomen.

Quote

De onderhande­lin­gen met de NS besloegen exact 1000 dagen. Wat het lastig maakte, was de waardering van de grond.

Joost van Alkemade, voorzitter

Eind vorige week is na jaren van onderhandelen een koopovereenkomst getekend tussen grondeigenaar NS en burgercollectief Soesterhof dat op ongeveer één hectare Wagenwerkplaats een eigen buurtje wil realiseren. Het gaat om dertig koop- en tien huurwoningen in de wijk Soesterkwarier. Begin 2018 hoopt het collectief met de bouw te beginnen.

,,Dit is een project van de lange adem'', vertelt Joost van Alkemade, voorzitter van het Soesterhof. ,,De onderhandelingen met de NS besloegen exact 1000 dagen. Wat het lastig maakte, was de waardering van de grond. Omdat het om industriële grond gaat, weet je nooit precies wat je allemaal nog aan vervuiling tegen gaat komen. Volgens de NS was er geen reden om te twijfelen aan de positieve uitkomst van een eerder uitgevoerd bodemonderzoek. We waren daar minder zeker van. Uiteindelijk hebben we elkaar gevonden met een koopcontract dat ons de gelegenheid geeft de grond op eigen kosten nog eens te onderzoeken volgens de nieuwste methode. Blijkt de grond alsnog ongeschikt voor woningbouw, dan kunnen we van het contract af.''

Burgerinitiatief
Soesterhof is een bijzonder burgerinitiatief. Er is bewust gekozen voor een opzet die ruimte laat voor verschillende inkomensgroepen en leeftijden. Veel aandacht is er voor duurzaamheid. Verder komt er een grote, gemeenschappelijke tuin. ,,Geen opdeling met Gammaschuttingen, maar het optimaal benutten van het beschikbare groen.''

Het is niet de bedoeling dat iedere toekomstige eigenaar zijn eigen woning gaat ontwerpen. Er komt één plan. De prijzen gaan liggen tussen 200.000 en 400.000 euro. De huurwoningen worden gerealiseerd in samenwerking met een corporatie.

Verloop
Omdat het een project is van de lange adem, is het verloop onder leden van het collectief groot. Het risico dat aan het eind van de rit te weinig geïnteresseerden over zijn, acht Van Alkemade klein. ,,En mocht dit toch het geval zijn, dan kunnen we nog van de koopovereenkomst af. Ook dat zijn we met de NS overeengekomen.''

In samenwerking met indebuurt Amersfoort