Volledig scherm
- © thymen stolk

Eis: 150.000 euro boete voor niet naleven veiligheidsregels met chloortreinen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een geldboete van 150.000 euro geëist tegen ProRail. 

Het OM verwijt het bedrijf het niet naleven van de veiligheidsregels met chloortreinen. Het gaat om bijzonder ernstige feiten vindt het OM: ,,Het gaat het hierbij om stoffen met een hoog gevaren potentieel. Wagons met chloor die zich in de nachtelijke uren in bewoond gebied verbleven zonder dat het bevoegd gezag daarvan op de hoogte was.”

Uit onderzoek blijkt dat ProRail de vertragingen van een trein met vijf wagons met chloor die op 13 maart 2013 vanuit Bad Bentheim in Duitsland vertrok niet heeft gemeld. Op het traject van Amersfoort naar Kijfhoek loopt de vertraging op tot 14 minuten op 14 maart 2013. Deze vertragingen had gemeld moeten worden, maar dat is niet gebeurd. 

Levensgevaar

Daarnaast heeft ProRail volgens het OM vier dagen in maart 2013 meerdere wagons met chloor laten staan op het rangeeremplacement bij Amersfoort. Dit is niet toegestaan volgens de milieuvergunning.

,,De regels ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er niet voor niets”, zei de officier tijdens de zitting. Chloor is bij inademing giftig en er treedt direct levensgevaar op. Juist van een professionele onderneming mag je verwachten dat zij daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen, aldus het OM.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort