Volledig scherm
© ANP

Flinke inschattingsfout gemeente Amersfoort bij betaalbaarheid zorg

Het financiële tekort op de zorgverlening in Amersfoort is veel groter dan de gemeente heeft ingeschat. Er blijkt onvoldoende rekening te zijn gehouden met de stijging van de uitgaven.

Quote

Er is geen beeld ontstaan dat er nu een andere koers gekozen dient te worden

KPMG in rapport

Dat blijkt uit het rapport van KPMG over de betaalbaarheid van zorg en ondersteuning in Amersfoort. Het onderzoek werd vanavond gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Amersfoort berekende het structurele tekort in het sociaal domein tot nu toe op 5 miljoen in 2022. KPMG stelt dat bedrag op 7,5 miljoen. Daarin zijn aangekondigde bezuinigingsmaatregelen al meegenomen. Zonder deze acties loopt het structurele tekort op naar 9,5 miljoen euro. In de becijfering van de gemeente blijkt onvoldoende rekening te zijn gehouden met een jaarlijkse toename van het aantal hulpbehoevenden dat een beroep doet op gemeentelijke voorzieningen. Volgens KPMG is een toename van 3,5 procent per jaar realistisch. Wethouder Menno Tigelaar rekende met 2,5 procent.

In vergelijking met andere gemeenten stijgt met name het aantal verzoeken voor de jeugdhulp. Tegelijkertijd krijgt Amersfoort minder budget per jeugdige wegens de ‘relatief gunstige populatiekenmerken’. Daarbij stijgen de loonkosten in de zorg vanwege nieuwe cao-akkoorden. De gemeentelijke reservepot sociaal domein is niet in staat het tekort op te vangen, concludeert KPMG, omdat gezien de verwachte kosten dit jaar de bodem zal zijn bereikt. 

Dat de financiering van de zorg dit jaar al een stevige kluif wordt, daarvan is de gemeente zich terdege bewust. Voor 2019 wordt 430.000 euro extra uitgetrokken om ervoor te zorgen dat Amersfoorters de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat kan variëren van gehandicaptenvervoer tot begeleiding van jongeren met psychiatrische problemen. Zo wil het college complexere hulpvragen het hoofd bieden met behulp van een gespecialiseerde medewerker en wordt er geïnvesteerd in een informatiespecialist die ervoor zorgt dat hulp effectief wordt toegewezen.

KPMG onderschrijft dat maatregelen nodig zijn om het financiële tij te kunnen keren. ‘Er is geen beeld ontstaan dat er nu een andere koers gekozen dient te worden’, wordt in het rapport gesteld. ‘De aangekondigde maatregelen van de gemeente bieden aanknopingspunten om besparingen te bewerkstelligen.’ 

Tijdgebrek

Gemeenteraadsleden klaagden dat ze onvoldoende tijd hadden gekregen de resultaten tot zich te nemen. ,,Ik vind het knap waardeloos dat ik hier nét een rapport van 123 pagina’s onder mijn neus krijg, en mij aan de hand daarvan gelijk een mening moet vormen”, verwoordde CDA’er Ben van Koningsveld de breedgedragen kritiek. Wethouders Van Eijk en Tigelaar stelden dat het ook de bedoeling was het rapport alleen te presenteren en toe te lichten, en op dinsdag 9 april er verder over in gesprek te gaan.

Elke dag het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort