Volledig scherm

Gemeente Amersfoort lekt zorggegevens

Door een blunder van de gemeente Amersfoort zijn de persoonsgegevens van 1000 tot 1500 inwoners die zorg ontvangen via de sociale wijkteams in verkeerde handen gevallen. Het gaat onder meer om BSN's, naam- en adresgegevens en omschrijving van (jeugd)zorg.

Amersfoort heeft zich met het delen van de persoonsgegevens schuldig gemaakt aan een zogeheten datalek. Het lek is inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoongegevens, wat sinds januari van dit jaar verplicht is op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Boete
Deze instantie onderzoekt de ernst van de gemeentelijke misser, onder meer op basis van de omvang en de aard van de vertrouwelijke gegevens die naar buiten zijn gebracht. De Autoriteit Persoonsgegevens beslist vervolgens of Amersfoort een boete krijgt. Deze kan oplopen tot een bedrag van 820.000 euro.

Het bestand met vertrouwelijke zorggegevens is volgens de gemeente door een menselijke fout bij de verkeerde persoon beland. Door het lek lopen meer dan 1000 wijkteamcliënten het risico op identiteitsfraude, nu hun naam, adres en burgerservicenummer bij derden bekend zijn.

Misbruik
Volgens Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar privacyrecht aan de Universiteit Leiden, kan niet worden uitgesloten dat zorggegevens worden misbruikt, bijvoorbeeld om mensen te chanteren of zwart te maken.

De gemeente zegt het lek te betreuren en alles te doen om nadelige gevolgen te voorkomen. Zo zijn juridische stappen ondernomen tegen de ontvanger van het bestand, nadat het niet was gelukt met deze persoon in contact te komen. Op deze manier hoopt de gemeente af te dwingen dat de gegevens niet verder worden verspreid.

Vernietigd
De wijkteam-cliënten van wie de gegevens in verkeerde handen zijn gevallen, worden nog niet geïnformeerd. De gemeente wil eerst de bevestiging van de ontvanger dat de gegevens zijn vernietigd. De negen sociale wijkteams hadden in de eerste 9 maanden van vorig jaar bijna 6000 Amersfoorters in beeld.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort