Volledig scherm
Laura Vlot brengt de scharen op een kussentje terwijl gedeputeerde Pennarts (gele jas) en wethouder Houwing (zwarte jas) het lint doorknippen. Op de voorgrond sortietegel 7. Hoog te paard zit Eugenie Plekkepoel verkleed als Jacob van Campen (links). © JEROEN JUMELET

Historie Wegh der Weegen herleeft met sortietegels

UpdateFietsers tussen Amersfoort en Soesterberg zien sinds kort, als ze naar beneden kijken, 24 bijzondere tegels naast het fietspad liggen. Ze markeren de zogeheten sorties of brede uitritten die Amersfoorter Jacob van Campen had ontworpen voor de aanleg van de weg medio 17de eeuw.

Dinsdagmiddag werd de plaatsing van die tegels, ontworpen en betaald door architect John van Dijk die momenteel een huis bouwt langs deze weg, feestelijk gevierd. De feestelijke onthulling van één sortietegel vond plaats op initiatief van de stichting Wegh der Weegen, die zich inspant om de bijzondere historie van deze weg bekend te maken en de beleving ervan te vergroten. Wegh der Weegen is de naam die Everard Meyster, een vriend van Van Campen, gaf aan de naam in een speciaal gedicht.

Drie namen
De onthulling vond plaats bij sortie 7,  de meest zichtbare sortie (een Frans woord voor uitgang) langs de weg, die als N237 op de provinciale wegenkaart staat en drie namen heeft: Utrechtseweg, Amersfoortsestraat, en Amersfoortseweg. De weg werd indertijd op initiatief van de gemeente Amersfoort aangelegd. Mensen konden langs die weg rechthoekige kavels krijgen mits ze de weg onderhielden. De kavels werd van elkaar gescheiden door brede sorties die dienden als toegang voor de schaapskudden naar de erachter gelegen heide. Sortie 7 is een veelgebruikte toegang voor Defensie, die met jeeps en pantserwagens vanaf het Zeisterspoor over de Laan Blussé van Oud Alblas (ook een sortie) rijdt, de N237 oversteekt en z'n weg vervolgt tot aan militair oefenterrein Vlasakkers. ,,Eigenlijk is die sortie al sinds het begin van de weg in gebruik,'' zegt Hans Voorberg, voorzitter van de stichting Wegh der Weegen. ,,Al 350 jaar dus.''

Scharen
Laura Vlot, een 8-jarig meisje dat vlakbij sortie 7 woont, werd ingeschakeld om twee scharen op een kussentje - in ontvangst genomen van de als Jacob van Campen te paard verklede Eugenie Plekkepoel uit Soesterberg - aan te bieden aan gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht en wethouder Bertien Houwing van Amersfoort. Die knipten gezamenlijk een blauw lint door waarmee de sortiemarkering officieel werd verklaard. Er moeten nog elf sortiestenen komenn aan de Utrechtse kant van de 11 kilometer lange weg, wat dus 22 tegels kost. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht zegde gisteren toe dat de provincie die voor haar rekening neemt.

Op onderstaande kaart zijn de sorties te vinden:

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort