Volledig scherm
© AD

Kap groen overvalt Amersfoortse wijk

De naaste buren van het Belgenmonument in Amersfoort voelen zich overvallen door de geplande kap van honderden bomen. Met lede ogen zien ze de bosstrook rond het monument verdwijnen.

Quote

Als onderdeel van de restaura­tie moeten zichtlij­nen terugkomen. Dat betekent dus: kap.

Marja Wezenberg

Niet alleen hapt de nieuwe westelijke rondweg 332 van de 609 bomen weg, ook de restauratieplannen van het bouwwerk en z'n omgeving gaan een flink aantal bomen kosten, zoveel is al duidelijk.

,,Maar hoeveel, dat weten we absoluut niet,'' zegt Marja Wezenberg van de Prins Bernhardlaan, die het initiatief heeft genomen om de buurt (vooral haar straat en de Prins Constantijnlaan, die pal langs de bosstrook lopen) te informeren én te mobiliseren. ,,Als onderdeel van de restauratie moeten zichtlijnen terugkomen. Dat betekent dus: kap. Eind december hebben we gevraagd hoeveel bomen. Nog steeds geen antwoord op gekregen.''

De ergernis betreft niet alleen de verwachte inbreuk op het geliefde stukje bos, waar spechten ijverig hakken en veel Amersfoorters op warme dagen verkoeling en rust zoeken. Ook het gebrek aan informatie stoort de buurt. ,,We weten officieel eigenlijk niks,'' zegt Wezenberg. ,,Het is dat ik pasgeleden langsliep op een informatieavond over de rondweg dat ik toevallig achter de plannen kwam. Ook over de restauratie is de buurt niet geïnformeerd. Een paar jaar geleden werd het bosje uitgedund; daarover zijn we wél uitvoerig ingelicht, er is zelfs een rondwandeling geweest.''

Al even merkwaardig vindt ze dat in het restauratieplan voor het Belgenmonument niets is te vinden over de rondwegplannen en dat in de bomeneffectrapportage van afgelopen februari voor de rondweg geen letter staat over het restauratieplan van het monument.

Quote

Bomen hebben ook een harde economi­sche en maatschap­pe­lij­ke waarde.

Marja Wezenberg

Meer vragen
,,Overlappen de plannen elkaar nu?  Dat is niet in de stukken te vinden en geen raadslid heeft het opgemerkt,'' stelt ze. ,,In het Belgenmonumentplan staat nota bene dat plannen worden uitgewerkt in overleg met omwonenden. Maar onze brievenbus heeft nog niet geklepperd. En naarmate ik me er meer in verdiep, krijg ik meer vragen dan antwoorden.''

De buurt vraagt zich af of de gemeente überhaupt de waarde van een  groen gebied als dit inziet; in de stukken vinden ze er niets over. Wezenberg: ,,Bomen zijn niet alleen mooi om naar te kijken en leuk voor de vogels. Ze hebben ook een harde economische en maatschappelijke waarde. Ze verhogen ons woongenot; kinderen spelen er, mensen laten er hun hond uit, rustzoekers wandelen er rond. Maar bomen vangen ook CO2 en fijnstof op en wat ik ook belangrijk vind: ze vangen hitte op. En de gemeente zegt zelf ook dat groen van belang is.''

De Stichting Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) deelt de zorgen van omwonenden van het Belgenmonument over het mogelijk verdwijnen van de bosstrook eromheen volop.

Quote

We weten niet eens waar die zichtlij­nen moeten komen.

Marja Wezenberg

,,We hebben de verwachte gevolgen van de rondweg voor het Belgenmonumentbosje al ter sprake gebracht,'' zegt voorzitter Peter de Langen. ,,Ook hebben we vragen bij het plan om oude zichtlijnen rond het monument in ere te herstellen. De kans lijkt me heel groot dat het bosgebied weggaat. Geen boom is meer veilig.''

Net als buurtbewoonster Marja Wezenberg signaleert hij dat de aangekondigde kap van bomen alleen bomen betreft met een omtrek van 35 centimeter. ,,Alles wat dunner is en ook struiken kunnen dan ook worden verwijderd,'' zegt hij.

De bewoners snappen volgens Wezenberg wel dat dunning weleens nodig is voor betere groei van andere bomen of voor veiligheid. ,,Maar hier is de kwaliteit van de hele omgeving aan de orde. Wij zien niet in wat kaalslag van zo veel bomen, 332 voor de rondweg en misschien wel 200 voor de zichtlijnen, aan kwaliteitsverbetering is. We weten niet eens waar die zichtlijnen moeten komen. En ook niet waarom ze nodig zijn.''

Paard-en-wagens
,,De open zichtlijnen dateren van een tijd dat er nog een zandweg met paard-en-wagens liep. Het lijkt valse romantiek. Maar wat heb je aan een zichtlijn vanaf de Stichtse Rotonde op het monument? Door het open te maken, haal je de intimiteit, de 'omarming' van het monument weg.''

Wezenberg: ,,De gemeente schrijft in het restauratieplan dat 'de verblijfsfunctie en de beleving van het monument sterk worden vergroot'. Hoe kan dat, als er straks een zichtlijn op het drukke autoverkeer komt? Het kapitale groen zorgt hier juist voor een serene sfeer.''

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort