Volledig scherm
Het dichtgetimmerde Kruiswerkgebouw in de Nijkerkse wijk Paasbos gaat nog deze maand plat. De plannen voor nieuwbouw op deze locatie zijn nog in voorbereiding. © Mark van Wonderen

Kruiswerkgebouw in Paasbos nog deze maand tegen de vlakte

De kogel is door de kerk. Nog deze maand wordt het Kruiswerkgebouw in de wijk Paasbos gesloopt. 

Het is de eerste stap naar een grootschalige aanpak van de wijk. Het college van de gemeente Nijkerk heeft de intentie om het maatschappelijke en ruimtelijke domein met elkaar te verbinden. Dat wil zeggen dat er bij de plannen ruimschoots aandacht wordt besteed aan de belangen van de wijkbewoners.

Directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk (WSN) Peter Toonen: ,,Paasbos is aan het verouderen. Er moet echt heel veel gebeuren. Het is een mooie groene wijk, maar het hart is op. De kopse kanten van de wijk zijn inmiddels vernieuwd; de Koningslinde en de Maranathaschool zien er weer goed uit. Nu de rest nog.’’

Voor dit doel heeft WSN het terrein waarop het Kruiswerkgebouw staat verkocht aan De Bunte Vastgoed Oost B.V. uit Ede. ,,We zijn geen vastgoedontwikkelaar, maar een woningcorporatie. De ontwikkeling van vastgoed laten we over aan gespecialiseerde bedrijven. In dit geval De Bunte.’’

WSN zal het Kruiswerkgebouw op korte termijn laten slopen. Het is de bedoeling dat alles nog vóór de kerst is opgeruimd. In overleg met alle belanghebbenden, dus ook met de wijkbewoners, zullen de nieuwe plannen ontwikkeld worden.

Volgens vastgoedontwikkelaar Lars van Ginkel van De Bunte is nog niet helder wat er voor in de plaats komt. ,,We hebben een stedenbouwkundig bureau gevraagd om suggesties te doen voor de locatie. Die zullen we gebruiken als discussiestuk, maar er staat nog niets vast. Geïnteresseerde partijen kunnen zich bij ons melden.’’

Toonen en Van Ginkel zijn het erover eens dat de invulling van het gebied een goede mix moet zijn van sociale huur- en koopwoningen en huizen in de vrije sector. Ook hopen ze dat er wijkvoorzieningen opgenomen kunnen worden in de plannen. Hierover heeft De Bunte contact met zowel de gemeente Nijkerk als de andere vastgoedeigenaren in dit gebied.

Sporthal

Mogelijk wordt zelfs de nabijgelegen sporthal Strijland meegenomen in het onderzoek, maar het staat nog niet vast of die in de plannen wordt opgenomen. De waterpartij voor de sporthal loopt ondergronds verder en komt bij de Rozenlaan weer boven. Het plan is om dit water een meer prominente plaats in het straatbeeld te geven. Het gaat om grote veranderingen, maar er wordt gestreefd naar een zorgvuldig proces waarbij belanghebbenden en de wijk betrokken worden. Het duurt daarom naar verwachting nog zeker twee jaar voor er een schop de grond ingaat.

Elke dag het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort