Voorlopig komt geen enkel raadslid naar het gemeentehuis voor vergaderingen.
Volledig scherm
Voorlopig komt geen enkel raadslid naar het gemeentehuis voor vergaderingen. © Gerolf Bouwmeester

Leusdense gemeenteraad vergadert nu helemaal digitaal

Geen enkel Leusdens raadslid hoeft nog naar het gemeentehuis om te vergaderen. Dat kan inmiddels via internet. En dat gaat allemaal nét iets anders dan normaal.

Vanavond is de eerste digitale vergadering, waarbij iedereen behalve de voorzitter en griffier vanuit huis meedoet via een videoverbinding. Er worden vanavond nog geen plannen goedgekeurd, want het gaat niet om een raadsvergadering, maar een ‘informatieronde.’ Het doel van zo’n ‘ronde’ is dat vertegenwoordigers van de gemeenteraad al hun vragen op belanghebbenden kunnen afvuren.

Na zo’n informatieronde moeten raadsleden voldoende op te hoogte te zijn om een weloverwogen besluit te nemen. Dat gebeurt dan weer bij de raadsvergadering. Op de agenda staat vanavond maar één onderwerp: de uitbreiding van multifunctioneel centrum Atria, die 9 ton moet kosten.

Voorgelezen

Inwoners die bezwaar willen maken tegen de plannen (dat zijn er vanavond drie) hebben normaal gesproken het recht om in levenden lijve een poging te doen de raadsleden van hun gelijk te overtuigen. In deze nieuwe vergadervariant wordt hun geschreven inbreng voorgelezen. Mochten raadsleden dan nog vragen hebben, dan wordt de inspreker gebeld. De gemeente wil geen insprekers toelaten op het interne communicatiesysteem.

De informatieronde van vanavond dient nu ook als debatmoment voor de raadsleden. Normaal wordt inhoudelijk debat gevoerd tijdens de raadsvergadering, waar diezelfde avond het raadsvoorstel wordt goed- of afgekeurd. Maar tijdens de eerste digitale raadsvergadering, op 16 april, wordt nu géén debat gevoerd.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort