Volledig scherm
Leerlingen krijgen als het aan het Meridiaan College ligt ook een krachtige stem op school. © Shody Careman

Meridiaan College geeft ruim baan aan inspraak

Het Meridiaan College laat tweehonderd ouders, leerlingen en medewerkers meepraten over het schoolbeleid voor de komende jaren. Bestuursvoorzitter Lex van de Haterd spreekt van een uniek initiatief. ,,Zover ik weet, is dit nog nergens in Nederland vertoond.''

Het Meridiaan, een koepel van vier katholieke middelbare scholen ('t Hooghe Landt, Het Nieuwe Eemland, Mavo Muurhuizen en het Vakcollege Amersfoort), laat zich voor het inspraakplan inspireren door de G1000. Deze burgertop werd tot nu toe twee keer gehouden.

In maart 2014 en afgelopen april kregen enkele honderden Amersfoorters de gelegenheid om plannen te bedenken voor de stad. Daar kwamen onder meer buurtprojecten in Zielhorst en Kruiskamp uit voort. Bestuursvoorzitter Van de Haterd woonde beide toppen bij. Hij was onder de indruk van de opzet.

Quote

Je kunt het niet maken om mensen te laten meedenken en er vervolgens niets mee doen

Lex van de Haterd

Stap verder
Het initiatief van het Meridiaan, dat plaatsvindt op 27 oktober, gaat echter een stap verder, zo stelt hij. ,,Anders dan de gemeente, die zich niet committeert aan de voorstellen van de G1000, doen wij dat wél. Je kunt het niet maken om mensen te laten meedenken en er vervolgens niets mee doen.''

Tijdens de MC200, zoals de inspraakbijeenkomst is gedoopt, staat de vraag 'wat zijn je wensen voor de toekomst?' centraal. Wat Van de Haterd betreft kan daar van alles aan de orde komen. ,,Algemeen schoolbeleid, veiligheid, de aanpak van pesten, leerlingenbegeleiding, en ga zo maar door.''

Later stadium
Plaats van handeling is de aula van het Vakcollege op de Hooglandseweg-Noord. Vanaf 14.00 uur 's middags tot 20.00 uur 's avonds wordt in kleine groepjes van vier tot acht personen gediscussieerd. Aan het eind van de bijeenkomst stemmen de deelnemers op elkaars voorstellen. Zij mogen in een later stadium ook helpen met de uitwerking daarvan.

De MC200 staat onder leiding van Harm van Dijk, een van de bedenkers van de G1000. Op de bijeenkomst is er ruimte voor inspraak door zestig leerlingen en evenzoveel ouders en medewerkers van het Meridiaan.

Daarnaast nodigt de school in totaal zestig directieleden, afdelingsleiders, vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad en diverse externe contacten uit.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort