Volledig scherm
Dassen zijn een beschermde diersoort. © Eveline Van Elk

Nieuw onderzoek naar dassen bij westelijke rondweg

Bureau Waardenburg gaat samen met de Dassenwerkgroep Utrecht en stadsecologen nieuw onderzoek doen naar foeragerende dassen en dassenburcht in en rond het gebied vanhet tracé van de westelijke rondweg in Amersfoort.

Een motie van de SP met die opdracht werd gisteravond met 22 stemmen voor en 17 tegen aangenomen door de raad. GroenLinks, CDA, BPA, PvdA en Amersfoort2014 stemden ermee in. Van de aanwezigheid van dassen in het gebied hangt af of de gemeente al binnenkort begint met het kappen van ruim vierhonderd bomen als voorbereiding van de rondweg. Dassen zijn een beschermde diersoort.

Ecologisch bureau Waardenburg heeft zowel in 2011 als zeer recent onderzoek naar de diersoort gedaan in het plangebied, met uiteenlopende uitkomsten. Het oudere onderzoek wees op sporen van dassen op het tracéterrein, bij een recente quickscan vond Waardenburg dassenburchten net buiten dat gebied. Andere ecologen vonden echter zeer recent sporen van dassen in het gebied.

Diverse partijen stemden tegen de motie omdat in de motiveringen wordt gesuggereerd dat Bureau Waardenburg aan de leiband van de gemeente zou lopen. Aanvankelijk had Molenkamp in de motie gesteld dat er een onafhankelijk ecologisch bureau onderzoek zou moeten houden, maar dat paste hij donderdagavond aan.

D66 stemde ook tegen omdat wethouder Buijtelaar had toegezegd mee te willen werken aan het onderzoek.

Unicum

„Voor het eerst een dassenburcht in de stad is een unicum”, zei SP’er Rob Molenkamp, die volhield dat er ook een burcht is binnen het plangebied van de westelijke ontsluiting.

Dassen laten sporen achter in de vorm van wissels, latrines (putjes met uitwerpselen) en foerageersporen. Ook met cameravallen heeft Molenkamp met een deskundige dassen gespot, stelt hij.

Wethouder Hans Buijtelaar (VVD) gaat er nu nog van uit dat er drie dassenburchten zijn, buiten het plangebied. Hij wil meewerken aan het onderzoek, onder meer met camera’s, zoals ook andere beschermde diersoorten worden gemonitord.

In feite verwoordt de motie de plannen die de gemeente al had, bevestigde de gemeente vanmiddag nog. Het onderzoek van bureau Waardenburg, de Dassenwerkgroep en de stadsecoloog stond al gepland.

Elke dag het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort