Volledig scherm
Een nieuw gegraven sloot is uit voorzorg nog niet aangesloten op andere sloten in de omgeving. © AD

Onderzoek naar vervuilde sloten na kalversterfte

Verontreinigde grond waarmee de Westdijk bij Spakenburg is versterkt, kan wel eens de oorzaak zijn van opmerkelijke koeien- en kalversterfte langs de dijk. Dat beweert de zeer verontruste Christelijke Arbeiders Partij (CAP) in Bunschoten, die daar vanavond in een spoedvergadering vragen over stelt.

Quote

De boeren op de Westdijk maken zich grote zorgen

Rita van de Groep, fractievoorzitter CAP

Het waterschap heeft al hoge concentraties sulfaat en natriumchloride gemeten in sloten bij de dijk, maar legt nog geen direct verband met de dijkversterking. Wel is boeren afgeraden hun koeien in de weilanden naast de dijk te laten grazen. En er zijn alvast maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Zo is een nieuw gegraven sloot nog niet aangesloten op andere sloten in de buurt.

Boer Wim van de Geest van de Fokjesweg heeft de zaak volgens een buurman aangezwengeld. Wegens vakantie is hij niet bereikbaar  voor een toelichting. CAP-fractievoorzitter Rita van de Groep wil geen naam noemen, maar zegt wel: ,,Wij kennen één boer van wie in korte tijd twee koeien en tien kalveren zijn overleden. De boeren op de Westdijk maken zich grote zorgen.''

Het waterschap heeft de dijk aan binnenzijde versterkt met thermisch gereinigde grond die afkomstig is van de Moerdijk. ,,Deze grond wordt normaliter gebruikt als ondergrond bij snelwegen waarbij het wordt afgedekt met  asfalt'', zegt raadslid Pieter de Vos. ,,Er drijft volgens de boeren drab op de bodem en aan de oppervlakte. Vissers mijden het gebied en slootdieren worden niet meer waargenomen'', aldus De Vos.

Volledig scherm
Een van de sloten in het poldergebied rond de Westdijk met hogere concentraties sulfaat en natriumchloride. © AD

Natuurlijk
Dat volgens de CAP de hoge concentraties wellicht afkomstig zijn van de zandlaag op de dijk, is een conclusie die het waterschap nu niet trekt. Woordvoerder Yvonne Vlek: ,,Het kan ook een natuurlijk verschijnsel zijn; dit komt in veenweidegebieden wel vaker voor. Het kan zijn dat er stoffen zijn uitgespoeld door de extreme regenval, maar dat weten we nog niet zeker. Wij onderzoeken de aangebrachte grond, het grondwater en het oppervlaktewater in de omgeving.''

De Vos vindt de vervuiling als natuurverschijnsel een 'wassen neus', omdat het nooit eerder is voorgekomen.

Niet geïnformeerd
Fractievoorzitter Rita van de Groep van de CAP is niet alleen zeer bezorgd maar vooral erg boos, dat noch de gemeente noch het waterschap Vallei en Veluwe de gemeenteraad eerder heeft geïnformeerd over een onderzoek dat het waterschap al is gestart naar de hoge concentraties.

Pas nadat boer Van de Geest alarm sloeg, is de partij informatie gaan opvragen. ,,Het gaat hier om een informatieplicht'', zegt ze.
Ze maakt zich ook zorgen over de vijver nabij de Bavinckschool, die niet ver van de dijk ligt. Daar spelen kinderen en er drinken honden uit het water. Ook zijn er vragen over de gevolgen voor de waterwinning in het gebied. ,,Moet die worden gesloten?'' vraagt De Vos.

Afgedekt
Het waterschap heeft inmiddels de binnendijkse versterkingslaag afgedekt met schone klei om verdere uitspoeling van giftige stoffen te voorkomen.

Uitgespoeld zand vanuit de dijk is inmiddels verwijderd. In overleg met grondeigenaren worden nog her en der kleinere fracties zand weggehaald van hun terrein. Alle eigenaren zijn inmiddels ingelicht over het onderzoek. Hen is de afgelopen twee weken afgeraden vee te laten grazen nabij sloten die uitkomen op de Westdijk.

Ook is de fracties en het college toegezegd binnen enkele weken met het eindresultaat van het onderzoek naar de hoge concentraties te komen.  

Volgens Yvonne Vlek van het waterschap voldeed het thermisch gereinigde zand aan wet- en regelgeving.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort