Volledig scherm
Hans Boks (LAS) overlegt tijdens een schorsing met fractieassistent Marianne Krom. © AD

Oppositie Soest wil meepraten

UPDATEDe vrees dat de politiek in Soest de komende vier jaar vooral conflictstof op gaat leveren tussen de coalitie en de oppositie is donderdagavond behoorlijk getemperd. De wethouders deden bij de vaststelling van de begroting 2019 hun best om de acht oppositiefracties een uitgestoken hand te bieden.

Daarmee werd de wat grimmige sfeer die vorige week boven de opinievormende raadsvergadering hing, enigszins weggenomen. In de gemeenteraad van Soest heeft de coalitie van Gemeentebelangen Groen Soest, VVD, D66 en CU/SGP 15 van de 29 zetels. De anderen – Soest 2002, PvdA, GroenLinks, CDA, Lokaal Anders Soest, BurgerBelangen, Partij Ons Soesterberg en Democraten Soest Natuurlijk – mopperden vorige week al over de vage antwoorden van de meeste collegeleden.

Met een regen aan moties en amendementen, 16 in totaal, probeerde de oppositie nog een eigen geluid in de begroting te schuiven. Johan Baks van BurgerBelangen waarschuwde al dat de oppositie het niet pikt als het college en de coalitiepartijen geen enkele steun zouden verlenen aan de moties. ,,Het kan toch niet zo zijn dat we kunnen roepen wat we willen, maar niet gehoord worden. Er liggen hier zestien schitterende moties die het belang van de samenleving dienen.’’

Inbreng

Wethouder Liesa van Aalst (VVD) was de eerste die de spanning temperde door hardop uit te spreken dat het college de inbreng van de oppositiepartijen zeer op prijs stelt. Wethouder Aukje Treep (GGS) onderschreef het pleidooi van de oppositie om bij de vaststelling van de begroting in de toekomst actief burgerparticipatie toe te passen. Een aantal moties bleek niet per se nodig omdat het college ze onderschreef.

Een motie van zes partijen om de uitgaven voor het sociaal domein, waarvoor tekorten dreigen, op het huidige niveau vast te stellen, ontraadde Van Aalst, maar ze stelde de oppositie wel meer gerust dan vorige week. ,,Het kan niet zo zijn dat mensen in oktober geen zorgvergoeding krijgen omdat het geld voor dat jaar op is.’’

Soest 2002 probeerde met PvdA en BB enige druk te zetten achter noodzakelijke woningbouw, die volgens hen te weing aandacht krijgt in de begroting. Zij wilden al in februari een Masterplan Wonen zien. Treep kon wel toezeggen dat er in die maand een eerste inventarisatie van mogelijke locaties, binnen de rode bouwcontouren van de provincie gereed is.

Smitsveen

Een motie om de gemeenteraad te informeren over het schrappen van projecten in de wijk Smitsveen is ingetrokken, nadat wethouder Liesa van Aalst (VVD) de motie ontraadde. Er heeft volgens haar geen heroverweging van projecten plaatsgevonden. Een aantal buurtinitiatieven (huiskamer, knutselclub, kinderdisco) loopt al, andere projecten zijn nog in onderzoek (Resto Van Harte, vergroenen Smitsweg).

Idea

Een motie om toch 30.000 euro per jaar aan onderhoudskosten te blijven toekennen aan instelling Idea in het Willaertgebouw, die mogelijk een plek krijgt in het toekomstige Huis van de Samenleving, is aangehouden. Wethouder Nermina Kundic beloofde hier met een voorstel over te komen.

Hondenbelasting

Een motie om de hondenbelasting in 2020 alleen te gebruiken om de kosten voor hondenoverlast te dekken, en verminderde inkomsten uit andere posten te dekken, haalde het niet met 13 voor en 15 tegen.

Molenstraat

Een motie om een plan te presenteren voor woningbouw voor senioren aan de Molenstraat, op het voormalige terrein van het gemeentelijke serviceteam, is door het college overgenomen. Het feit dat de plek dichtbij winkelcentrum Smitsveen ligt, is de belangrijkste reden.

Burgerparticipatie

Samen met de gemeenteraad gaat het nieuwe college actief werk maken van burgerparticpatie bij het opstellen van de begroting voor 2020 tot 2022. Dat plan wordt zo spoedig mogelijk gemaakt.

Openbaar vervoer

Wethouder Nermina Kundic gaat opnieuw bij de NS aandringen op een betere aansluiting van de treinen van en naar Soest op treinen richting Amsterdam. Ook busmaatschappij Keolis mag een actie van Kundic verwachten om een busverbinding te maken tussen station Den Dolder en het centrum van Soesterberg.

De 104.000 euro die de sport nog moet bezuinigen, is nog niet van tafel, hoewel PvdA, DSN, Soest 2002 en LAS daar op aandrongen. Een motie om een voorziening voor kleine sportinvesteringen in te voeren van 20.000 euro, wordt aangehouden.

Elke dag het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

In samenwerking met indebuurt Amersfoort