Volledig scherm
Door een extra rijksuitkering ontstaat er in de opvang in Soest meer plek voor peuters.

Peuter mag al met 2 jaar naar opvang in Soest

Peuters in Soest kunnen al taalles krijgen als ze 2 jaar zijn, een halfjaar eerder en daardoor ook langer dan nu. De schatting is dat het aantal peuterplaatsen hierdoor met 25 procent gaat toenemen van 110 naar 135. En ook moeder of vader mag af en toe in de klas zitten.

Deze verbeteringen zijn mogelijk, doordat de gemeente Soest tot haar verrassing opeens ruim 1 miljoen, bijna het dubbele van vorig jaar, mag uitgeven van het rijk aan onderwijsachterstanden. Het is de enige gemeente in de regio Amersfoort die veel meer krijgt.

Kwaliteit

,,Het geld dat gemeenten hiervoor krijgen, wordt landelijk anders verdeeld en dat pakt voor ons zeer goed uit'', zegt wethouder onderwijs Harrie Dijkhuizen (CU/SGP). ,,De bijdrage die we krijgen, neemt toe van bijna 6 ton naar ruim 1 miljoen. We kunnen flink inzetten op kwaliteitsverbetering.''

Dijkhuizen hoopt dat ook ouders die nog gebrekkig Nederlands spreken, van deze verbeteringen profiteren. ,,Kleine kinderen pakken een nieuwe taal al heel gauw op, maar thuis spreken ze de taal van hun ouders. Door ook ouders af en toe mee te laten kijken in de klas, pikken ze meer op. We merken dat bijvoorbeeld ook met de Voorleesexpres. Mensen komen thuis aan kinderen voorlezen, terwijl de ouders erbij zitten. Ouders zijn immers onderdeel van de taalachterstand van kinderen.''

Het extra geld betekent ook een impuls voor het aantal uren voorschoolse educatie dat mag worden gegeven. Dat stijgt van met ingang van 2020 (de organisaties krijgen de tijd om zich voor te bereiden) van 14 naar 16 uur. Het aantal uren peuteropvang stijgt van 7 naar 8 uur. ,,Dat lijkt maar weinig extra, maar ik vind het al een behoorlijk verbetering'', zegt Dijkhuizen. ,,Kinderen pikken in elk uurtje extra veel op.''

Overdracht

Verbetering denkt de gemeente ook te bereiken door de peuteropvang te verbinden met de basisscholen. Er komt een 'warme overdracht' van peuteropvang naar basisschool, wat betekent dat de informatie over de vorderingen van een peuter worden doorgegeven aan de basisschool. Met contractuele toestemming van de ouders. Kleuterleerkrachten nemen een kijkje op de peuteropvang.

Ook voor oudere kinderen kan Soest nu meer doen. Dijkhuizen hoopt dat een al langer bestaande wens, een zomerschool voor kinderen die op de basisschool niet goed meekomen, kan worden uitgevoerd. Verder komt er een projectbudget voor scholen en organisaties die zelf iets bedenken voor taalverbetering. ,,Met het Griftland College bekijken we of een schakelklas voor 12-plussers kunnen opstarten'', zegt Dijkhuizen. ,,Want ook de middelbare scholen hebben leerlingen met leerachterstanden.''

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort