Volledig scherm
© MeyerBergman Erfgoed Groep

Politiek Baarn schrikt van massaliteit plan Paleis Soestdijk: ‘We hebben Rupsje Nooitgenoeg in huis gehaald’

UPDATEDe toekomstplannen voor Paleis Soestdijk doen ook in de politiek veel stof opwaaien. De komst van een groot hotel, 98 peperdure woningen en  de verwachte overlast van evenementen, verkeer en parkeren  alsmede de verwachte natuurschade, baren alle fracties zorgen.

 ,,We hebben Rupsje Nooitgenoeg in huis gehaald.” Met deze opmerking zette raadslid Kees Koudstaal van de Baarnse Onafhankelijke Partij vanavond  als eerste de toon  - en daarmee ook de felste van allen - van de maatschappelijke kritiek die er heerst tegen de grootse toekomstplannen voor Paleis Soestdijk in Baarn. Ook andere fracties vroegen zich af of al die miljoeneninvesteringen wel nodig zijn om het paleis te kunnen behouden. ,,We willen meer zekerheid hierover‘’, zei Rik Hardeveld (CDA).

Volledig scherm
Inspreker Robert van Motman uit Soest namens de Vereniging Vrij Polderland en de stichting Behoud de Eemvallei. © AD

,,We waren in 2017 blij met de gunning van het Paleis aan de organisatie Made by Holland, maar sindsdien is het  oorspronkelijke kleinschalige karakter zodanig opgeschaald, dat de zorgen in onze fractie overheersen”, zei Koudstaal.  ,,Destijds was het het minst vergaande plan. Ik ben bij de neus genomen.‘’ Hij doelde op de plannen om naast het paleis een woonwijk van 98 woningen te bouwen en een hotel  (‘een kolos‘) met 120 kamers alsmede de organisatie van 34 evenementen. Er worden 400.000 bezoekers per jaar verwacht. ,,Het is ongelooflijk dat het rijk ons hiermee heeft opgezadeld‘’, zei Koudstaal; het paleis was destijds van het Rijksvastgoedbedrijf.

Verkeersdrukte

Quote

Ontwikke­laars gaan door tot de scheids­rech­ter fluit en die scheids­rech­ter is de gemeente Baarn

Rik van Hardeveld (CDA).

De plannen zorgen volgens hem voor een veel te grote aanslag op de natuur, maar  ook voor grote verkeersdrukte, parkeerdrukte en oversteekproblemen voor de Amsterdamsestraatweg. Het hotel komt aan de overkant van het paleis te liggen. ,,We kunnen ons hier absoluut niet in vinden.” Hij noemde het ongehoord dat het college het ruimtelijk kader voor het plan überhaupt op de agenda heeft gezet. ,,Keer terug naar de tekentafel en kom met een ander kader dat dichterbij het oorspronkelijke idee ligt.‘’

Andere fracties zijn wat milder, maar ze hebben stuk voor stuk grote vragen bij de gevolgen voor de natuur, het landschap, het verkeer en de omwonenden. En ze vragen zich af of het allemaal nodig en is en past binnen het landelijke, provinciale en gemeentelijke beleid. Baarn moet duidelijker aangeven wat ze wel en niet wil, vonden raadsleden. ,,Ontwikkelaars gaan door tot de scheidsrechter fluit en die scheidsrechter is de gemeente Baarn”, zei Rik van Hardeveld (CDA).  Heidy Otten (GroenLinks) wees erop dat het gebied rond het paleis zelfs als stiltegebied is aangewezen. 

Een probleem zien politici ook in het feit dat het paleis midden in het Nationaal Natuur Netwerk ligt. Een zevental groene organisaties hebben al aangedrongen op een bredere gebiedsvisie. VVD, PvdA, CDA, Voor Baarn en D66 wezen er wel op dat het paleis met bijbehorende gebouwen en groen wel behouden blijven. Anderen waren kritischer. ,,Is het wel allemaal nodig of gaat het hier om winstmaximalisatie?”, zei Roy Bruijns van CU/SGP. ,,Er is nog te veel onduidelijk om een duidelijke mening te vormen. Werken we samen aan iets moois of zijn we maar een stem in het grote geheel? Is het Ruimtelijk Kader nu een richtinggevend of een maatgevend plan?” 

Ook D66 vraagt zich af of al die bouwprojecten wel nodig zijn om het behoud van het landgoed te kunnen waarborgen. ,,Kunnen we het koopcontract niet inzien?‘’ Wethouder Erwin Jansma beloofde te zullen bekijken welke informatie daaruit hij mag doorgeven.

Woningen

Al snel werd duidelijk dat de raad niet meer bebouwing rond de marechausseekazerne wil dan er nu staat, 2,5 hectare. Het feit dat er een zogeheten zoekgebied van 6,1 hectare is genoemd in het ruimtelijk kader, doet de vrees bestaan dat het meer hectares worden. GroenLinks is fel tegen de dure woningen van 6 tot 9 ton. ,,Er moeten ook betaalbare woningen komen‘’, zei Heidy Otten, wat ook de PvdA vond. Het aantal woningen van 98 vindt zelfs de VVD te veel. ,,We moeten terug naar het oorspronkelijke plan‘’, zei Suzanne Oortman.

Over de komst van een viersterrenhotel leven ook veel vragen, vooral omdat het zo groot wordt. Sommige raadsleden sloten zich aan bij de zorgen van de stichting Parel van Baarn, die vrezen dat er een stuk van het Baarnse Bos moet worden gekapt om dat mogelijk te maken. Koudstaal: ,,We kunnen toch gewoon zeggen: dit willen we niet? Het oorspronkelijke plan was een hotel in de bestaande bebouwing onder te brengen.‘’'

De aantasting van de natuur is een derde zorg van veel raadsleden. Sommigen drongen aan op een gebiedsvisie, maar wethouder Jansma raadde dit af omdat dat veel te veel tijd zou kosten en hij kreeg daarin bijval van Voor Baarn. Daarin zou een breder gebied rond het paleis meegenomen moeten worden. ,,De natuur houdt niet op bij het paleis‘’, zei Otten. ,,Als we dat nu niet doen komen we misschien straks tot de conclusie dat de die rijdende trein niet meer bij te sturen is.‘’

Over het aantal evenementen werd genuanceerd gedacht. Volgens Tino Schouten van Voor Baarn betekent 35 evenementen niet dat het allemaal luidruchtige muziekfeesten zijn. Hij vond ook dat af en toe grote concerten zoals in het verleden zijn gehouden, ook een mooie manier zijn om Baarn op de kaart te zetten. 

,,Wat wordt Baarn hier beter van?‘’ vroeg Van Hardeveld. ,,En ook inwoners van Baarn en Soest vragen zich dat af.  Hij hoopt dat er een manier gevonden wordt om ook lokale ondernemers te betrekken bij de plannen. Koudstaal: ,,Ook van kasteel Groeneveld is gezegd dat het een boost zou geven in Baarn. Kijk maar in Kaatsheuvel, naast de Efteling. Daar is ook in leegstand in het centrum, de bezoekers gaan daar het dorp niet in.‘’’

Het geplande besluit om een zogeheten ruimtelijk kader als ‘richtinggevend document‘ te aanvaarden volgende week woensdag willen de meesten nu niet nemen. Op basis daarvan zouden bestemmingsplannen moeten worden gemaakt, die in november dan klaar zouden moeten zijn.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort