Volledig scherm
De Rova vreest vanwege de door de projektontwikkelaar geplande woningbouw beperkt te worden bij haar plannen op het voormalige fabrieksterrein. © Zeep Architecten

Rova: hinder door huizen War-terrein

Na de War blijkt nu ook afvalverwerker ROVA grote problemen te hebben met de geplande woningbouw op het terrein van de culturele broedplaats. Het bedrijf vreest dat het plan voor een nieuw milieubrengstation op de tocht komt te staan, omdat dit ter plekke lastig is in te passen.

Quote

Met de War, al jaren onze buren, hadden we al een soort van afspraak gemaakt. Met Rovase is nooit gesproken.

Coert Peters, Rova

Volgens Coert Peters, manager bestuurlijke en juridische zaken op het Rova-hoofdkantoor in Zwolle, staan de woningen op de tekening zo dicht bij het terrein dat voor de afvalwerker is bedoeld, dat ze last krijgt met de toekomstige bewoners en gebruikers. In totaal is een gedeelte van duizend vierkante meter voor Rova gereserveerd, grenzend aan haar bedrijfsgebied aan de Nijverheidsweg-Noord. 

De hoop is dat de Rova dit stuk grond van de gemeente koopt, waardoor Amersfoort meer aan het terrein aan de Eem overhoudt. De resterende 7000 vierkante meter wordt naar alle waarschijnlijkheid voor 820.000 euro gekocht door Rovase, die er onder meer studentenwoningen, appartementen en (culturele) bedrijfsruimte voorzien heeft. Het terrein is nu in gebruik bij culturele broedplaats de War, die het na de verkoop aan Rovase in principe moet verlaten. Ook de War wilde de grond kopen, maar viste achter het net.

,,We hebben met meerdere potentiële kopers van het terrein contact gehad'', aldus Peters. ,,Met de War, al jaren onze buren, hadden we al een soort van afspraak gemaakt. Met Rovase is nooit gesproken. De ervaring leert dat als projectontwikkelaars investeren, ze dat geld snel terug willen hebben. Onze zorg is dus of we er met deze partij wel uitkomen."

Op de extra duizend vierkante meter wil de Rova een nieuw milieubrengstation bouwen waar Amersfoorters zelf hun afval kunnen inleveren. Of in ieder geval het huidige moderniseren en uitbreiden. ,,Wat er nu ligt is niet echt 'state of the art'. Dat willen we upgraden. Daarvoor is extra ruimte nodig."

Bezwaar
Of de Rova daadwerkelijk bezwaar tegen het plan gaat aantekenen, hangt volgens Peters af van wat de komende weken gebeurt. Zo zet de War haar strijd tegen het plan van Rovase onverminderd voort. Gisterochtend riep ze via internet Amersfoorters op vooral op persoonlijke titel bezwaar te maken.
Op de War-website verschenen de voorbije dagen tientallen filmpjes, waarin medestanders hun afschuw over de gang van zaken uitspreken.

Daaruit blijkt dat het nieuws uit Amersfoort inmiddels ook tot het buitenland is doorgedrongen: Adrian Smith, professor aan de universiteit van Sussex (Engeland), zegt de War regelmatig in zijn colleges te gebruiken als 'toonbeeld van duurzaamheid'.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort