Volledig scherm
© Annette Vlug

Scholen beslissen samen over geld voor onderhoud

Niet de gemeente, maar de onderwijskoepels zélf gaan per 1 januari hoogstwaarschijnlijk besluiten welke schoolgebouwen aan onderhoud toe zijn. Amersfoort is de eerste stad in het land waar hiervoor twee grote coöperaties worden opgericht.

Quote

In de coöperatie komt het geld samen, dan kan er geen dubbel werk worden gedaan

Bertien Houwing, wethouder

In deze coöperaties, één voor het basis- en één voor het voortgezet onderwijs, nemen de 21 koepels zitting die samen alle scholen in Amersfoort vertegenwoordigen.

De samenwerkingsverbanden krijgen het geld dat de gemeente van Den Haag krijgt voor onderwijshuisvesting linea recta op de rekening gestort. Het gaat om een kleine 300 miljoen euro voor een periode van 40 jaar. Ze besluiten daarna in overleg hoe dat geld wordt uitgegeven.

Volgens de schoolbesturen zelf biedt deze werkwijze louter voordelen. ,,Op dit moment krijgen schoolbesturen geld voor hun gebouwen, maar de gemeente ook", zegt Harko Boswijk. Hij is rector van 't Atrium, en voerde namens alle koepels met de gemeente het overleg over de landelijke primeur. ,,Scholen voor onderhoud, de gemeente voor (ver)nieuwbouw."

Dubbel werk
Met andere woorden: een school kan in theorie besluiten van haar geld de gevel in de verf te zetten, waarna de gemeente op haar beurt besluit tegen diezelfde gevel een nieuw gebouw te zetten.

,,Dat werkt inefficiënt", aldus wethouder Bertien Houwing (Onderwijs, D66). ,,Nu komen beide geldstromen samen in een coöperatie, waardoor er geen dubbel werk wordt gedaan. En dus kan geld worden overgehouden."

De nieuwe werkwijze komt ook de scholier ten goede, stelt Boswijk. ,,Kijk naar het vmbo, waar veel praktijklokalen nodig zijn. Nu we gezamenlijk besluiten of lokalen worden verbouwd, zouden we ook kunnen besluiten een paar scholen extra goed uit te rusten met een praktijklokaal voor een bepaalde discipline. Leerlingen van andere scholen kunnen dan voor een bepaalde les naar dat gebouw."

Vrijheid
Een onderwijswethouder heeft met de introductie van de coöperaties in principe geen zeggenschap meer over waar het geld aan wordt uitgegeven, maar blijft wel verantwoordelijk voor de veiligheid.

Eens in de vijf jaar worden de besluiten tegen het licht gehouden. Helemáál vrij zijn de scholen echter  niet. ,,We hebben een paar jaar geleden een ranglijst opgesteld, waarin staat welke school wanneer aan de beurt is voor vernieuwbouw", aldus Houwing. ,,Die lijst blijft de leidraad.''

Amersfoort is niet de eerste stad waar het stadhuis scholen 'Haags' geld geeft om het pand te onderhouden, maar wel de eerste waar het op deze schaal gebeurt.  ,,In Nijmegen en Breda krijgen de onderwijskoepels het geld dat voor hun scholen beschikbaar is, maar wordt tussen de koepels niet samengewerkt", aldus Harko Boswijk van 't Atrium. ,,Bij ons dus wel."

Die samenwerking gaat over alle grenzen heen. ,,Protestants, katholiek, openbaar... ze zitten allemaal aan één tafel en bepalen alles samen. En we hebben het zo geregeld dat een koepel waar veel scholen onder vallen, kleinere koepels niet kan overvleugelen."

Dat de verschillende onderwijstypen de voorbije tweeënhalf jaar (zo lang hebben de gesprekken geduurd) vaak overleg hadden, heeft volgens de koepels een mooie 'bijvangst' opgeleverd. ,,De besturen van de verschillende denominaties (levensbeschouwelijke visies, red.) in Amersfoort spraken elkaar voorheen soms niet vaak", aldus Winfried Roelofs, voorzitter van Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort. (KPOA).  ,,De lijntjes zijn na alle overleggen véél korter geworden."

Dat is ook het geval tussen het basis- en het voortgezet onderwijs. ,,Natuurlijk spraken we elkaar over de overgang van de basis- naar de middelbare school",  aldus René Erwich van Meerwegen Scholengroep, waar onder meer het Corderius en Farel College onder vallen. ,,Dat contact is nu hechter."

Of de coöperaties daadwerkelijk worden opgericht, is overigens nog niet 100 procent zeker. De diverse Raden van Toezicht moeten zich nog uitspreken over het plan.

Ook de gemeenteraad moet er nog toestemming voor geven. Op 24 oktober spreken de volksvertegenwoordigers er voor het eerst over. Het besluit valt waarschijnlijk op 21 november.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort