Volledig scherm
Toon van Mill (l), Hanna Joosten en Paul Klein, initiatiefnemers van het nieuwe dorpscentrum in De Linde. Op de achtergrond een foto van Soesterbergs bekendste monument: De Vleugel. © AD

Trio aan de slag met dorpshuis Soesterberg

Een drietal inwoners van Soesterberg gaat het voormalig kinderdag-verblijf De Linde in hun dorp uitbouwen tot een volwaardig sociaal-cultureel centrum.

Quote

Het moet een soort meergenera­tie­huis worden

Hanna Joosten

De gemeente Soest trekt ruim twee ton uit om De Linde geschikt te maken voor de nieuwe gebruikers.

Na de zomer opent het nieuwe centrum.

Hanna Joosten, Toon van Mill en Paul Klein hebben een ambitieus plan - De Linde, onderdak met een hart - ingediend bij de gemeente. Joosten is als actief als sociaal ondernemer, de andere twee zijn in het dorp vooral bekend als bestuurslid van omnisportvereniging AGAVS.

Wethouder Jannelies van Berkel is positief over het initiatief, mede omdat er zes jaar na de sluiting van dorpshuis Burgstede eindelijk een nieuwe plek ontstaat voor activiteiten. De gemeente wil de nieuwe stichting van het trio de eerste jaren financieel helpen bij het opstarten van het nieuwe dorpscentrum. Dat is nu al in gebruik voor diverse activiteiten, maar niet echt geschikt. Er wordt, als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, een startsubsidie van 37.000 euro verstrekt en een bankgarantie verleend voor 17.600 euro.

De Linde is niet alleen een nieuw onderdak voor activiteiten, maar moet in de visie van het drietal ook een ontmoetingscentrum worden. ,,Het moet een soort meergeneratiehuis worden'', zegt Joosten. ,,Wij willen graag dat De Linde ook een plaats is waar mensen uiteindelijk zeven dagen per week tussen tien en tien uur spontaan binnen kunnen lopen voor koffie, voor een praatje, voor het bijwonen van een leuke activiteit.'' In het begin gaat de deur twee dagen open, maar dat moet uitgroeien tot zeven dagen.

Huisacademie
Het drietal wil de motor worden van een aantal nieuwe activiteiten. Joosten: ,,Zo denk ik aan een soort huisacademie voor senioren , waar mensen vertellen over hun vak en met cursussen, trainingen, opleidingen en lezingen. Literaire avonden, leesclubjes, er is van alles mogelijk. Ik vind het belangrijk dat er zo een gemeenschap ontstaat van mensen van jong tot oud met verschillende achtergronden.'' Zelf ziet ze De Linde als een mooie plek voor nieuwe activiteiten voor kinderen. ,,Voor kinderen kan hier van alles ontstaan. Ze kunnen bijvoorbeeld een kunstenaar bezig zien. Ook voor jongeren moet er een eigen plek komen, waar ze lekker bezig kunnen zijn.''

Plan is de huidige ontmoetingsruimte, tussen de bibliotheek die in het pand huist en de voormalige kinderopvangruimtes, te handhaven. In de centrale ruimte komt een keuken met een kleine bar, waar drankjes en kleine hapjes kunnen worden geserveerd. Ook activiteiten gekoppeld aan een maaltijd zijn hierdoor mogelijk. Klein: ,,We letten er wel goed op dat we niet gaan concurreren met de horeca.''

De kinderopvangruimtes moeten worden aangepast en met verschuifbare delen kan er een grote, flexibele zaal worden gemaakt. Klein: ,,We hebben het plan opgevat om met cliënten van zorgorganisatie Abrona, die pal tegen Soesterberg aan ligt, de bar te exploiteren. Daarbij worden ze begeleid door professionals van Abrona en dat kost ons verder niks.''

Vrijwilligers
Het beheer komt in handen van een groep vrijwilligers. Klein: ,,Met het Centrum voor Werk en Inkomen hebben we afgesproken dat we de eerste periode met een reïntegratiekandidaat kunnen werken. Die moet als beheerder het aanspreekpunt worden van De Linde. Uiteindelijk moet het een vrijwilligersklus worden. De tent wordt gerund voor en door Soesterbergers, dat is ons uitgangspunt.''

Voor omwonenden en raadsleden wordt dinsdag 21 februari in De Linde een informatieavond gehouden over de plannen, op 1 maart voor de rest van het dorp, steeds vanaf 19.30 uur.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort