Volledig scherm
Na 19 jaar verdwijnt eindelijk de felomstreden spitsafsluiting van de Den Blieklaan via het spoor naar de Foekenlaan in Soest-Zuid. © AD

Verkeersplan Soest-Zuid na drie jaar uit de ijskast

Het verkeersplan Soest-Zuid is weer uit de ijskast, waar die eind 2016 na een jaar discussie in verdween. Naast kleine ingrepen die er al wel gedaan zijn, volgen er eindelijk grotere zoals destijds werd afgesproken. Dat kon dankzij nieuwe regionale verkeersmodellen die nu zijn doorgerekend.

Eén van de eerste grote maatregelen die binnenkort genomen wordt, is het opheffen van de meest omstreden verkeersmaatregel in Soest: de spitsafsluiting van de Foekenlaan, bij de spooroverweg. Die bestaat al 19 jaar en is sindsdien onafgebroken een bron van boetes en ergernis in Soest. In 2005 won de buurt een beroepszaak tegen de gemeente bij de rechter toen die de Foekenlaan weer open wilde stellen.

,,De spitsafsluiting op de Foekenlaan heffen we nu op. Ook het afslagverbod vanuit Amersfoort naar de Bartolottilaan wordt opgeheven. Wij willen hiervoor met inspraak van bewoners de wegen veilig inrichten. Daarom maken we op dit moment eerst een plan voor een nieuwe weginrichting. Daarbij is het onder andere belangrijk dat automobilisten minder hard rijden’’, zegt wethouder Nermina Kundic.

Er ligt nu een eerste schetsontwerp waarover bewoners zijn ondervraagd. Zij konden op het schetsontwerp reageren en aanklikken waar zij bijvoorbeeld extra drempels willen. De vragen gingen verder over groen, verharding, snelheidsremmende maatregelen, fietsen, voetgangersvoorzieningen en parkeren. ,,Op basis daarvan passen we het ontwerp aan en bereiden we een laatste enquête voor. Die komt rond de zomer. In het najaar maken we een definitief ontwerp en nemen we de verkeersbesluiten voor het opheffen van de wegafsluitingen in Soest-Zuid.’’

Binnenkort wordt ook het kruispunt Vondellaan/Soesterbergsestraat aangepakt om de doorstroming te verbeteren. Bijna alle bomen en parkeerplaatsen worden behouden en er komt een veilige schoolroute naar De Werveling. Eerder al is het busverkeer op de Eikenlaan aangepakt. Bussen uit Amersfoort rijden voortaan via de Ossendamweg naar het station. Vorig jaar zijn slimme verkeerslichten geplaatst aan de Birkstraat/Vondellaan en de Vondellaan/Ossendamweg.

Kundic: ,,We hebben geen cijfers over de effecten, maar onze ervaringen zijn positief. We zien dat de verkeerslichten beter op elkaar ingespeeld zijn. De verkeerslichten geven aan elkaar door als er een groot peloton auto’s aankomt. Bijvoorbeeld als het spoor net dicht is geweest. En fietsers melden dat ze de aftellers erg waarderen zodat ze weten hoe lang ze moeten wachten.’’ De bedoeling is ook de verkeerslichten aan de Nieuweweg/Koningsweg slim te maken, wat betekent dat ze reageren op het verkeersaanbod.

Opstelvakken

Voor maatregelen om de doorstroming van het verkeer in vooral Soest-Zuid te nemen, is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld door de regio in het zogeheten Verder-plan. Soest heeft zelf 7 ton in dat potje gestopt. Momenteel is berekend dat er 11,9 miljoen nodig is voor Soest-Zuid. De komende tijd volgen meer maatregelen, zoals die destijds zijn afgesproken met een klankbordgroep van inwoners. Zo zouden er grotere opstelvakken komen op het kruispunt Nieuweweg/Koningsweg. Bij de Pimpelmees is een rotonde gedacht in de Koningsweg. 

De tunnel die tot 2015 nog in het plan zat, blijft geschrapt. Iedereen is ervan overtuigd dat dat niet nodig was, terwijl dat in 2014 nog een speerpunt was bij de verkiezingen voor Soest 2002.

Dagelijks het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in op de nieuwsbrief!

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort