Volledig scherm
Het complex van Amsvorde aan de Leusderweg.

Verkoop sportvelden is van de baan

De verkoop van velden op de sportparken Nimmerdor en De Koppel in Amersfoort is van de baan.

De voetbalclubs Amsvorde en APWC zijn bloeiende verenigingen en van te grote betekenis voor de wijken Leusderkwartier en Kruiskamp om hun accommodaties op te offeren aan woningbouw. Daarvan is ook de lokale politiek overtuigd, bleek dinsdagavond tijdens een bijeenkomst in de raadszaal met vertegenwoordigers van de clubs en van scholen. Die maakten de raadsleden heel duidelijk, dat de clubs behouden moeten blijven.

Verkenning
Amersfoort liet een verkenning doen naar de haalbaarheid van verkoop van velden voor woningbouw op de twee locaties. De gemeente laat wel nog een onderzoek uitvoeren naar een doelmatiger gebruik van alle sportaccommodaties. En dat kan in de toekomst wel degelijk leiden tot verkoop of herschikking van accommodaties en verplaatsing van clubs.

Het voorstel om velden op de sportparken Nimmerdor en Koppel te verkopen voor woningbouw, ging dinsdagavond al vlot van tafel. Een onderzoek moet zich volgens VVD'er Kees Kraanen, één van de indieners van het plan, richten op een bestendige toekomst van sportaccommodaties en verenigingen. ,,Nu wordt de discussie gedomineerd door het idee bij de clubs en leden dat de gemeente op hun velden woningen wil gaan bouwen.''

Onrust
Dat plan leidt al enkele weken tot grote onrust en verzet bij beide voetbalclubs en in de betreffende wijken. Die wezen dinsdagavond opnieuw op de bloei die de verenigingen doormaken en hun grote betekenis voor de wijken.

Volgens woordvoerders van onder andere de Leusderweg, waaraan de velden van Amsvorde zijn gelegen, heeft de gemeente met een verkennend onderzoek naar de betekenis van de clubs voor de wijken bovendien slecht werk afgeleverd.

Een verkenning van de gemeente wees uit dat Amsvorde geen betekenis heeft voor de wijk, terwijl een heel groot deel van de leden ervandaan komt. Bovendien wordt de accommodatie onder andere gebruikt door de dichtbij gelegen scholengemeenschap De Berg, en door de sterk groeiende sport-bso.

Fuseren
De waarde van voetbalclub APWC op sportpark De Koppel is al net zo groot, vertelden vertegenwoordigers van het vakcollege en scholengemeenschap het Atrium.

De gemeenteraad ziet nu unaniem af van verkoop van velden op Nimmerdor en Koppel. Wel wordt 75.000 euro vrijgemaakt voor onderzoek naar efficiënter gebruik van accommodaties in de hele stad.

Woningbouw
Dat kan bijvoorbeeld uitwijzen dat verenigingen kunnen fuseren, waardoor mogelijk ruimte vrijkomt voor woningbouw, zo schetste ook sportwethouder Hans Buijtelaar. ,,U moet dan als politiek wel bereid zijn na dat onderzoek keuzes te maken over herschikking en verplaatsing. Anders heeft dat onderzoek geen zin.''

Voor de clubs en de samenleving moet de kwaliteit van de accommodaties voorop staan, benadrukten ook raadsleden. Sportcomplexen moeten ook intensiever worden gebruikt, ze moeten buurthuizen van de toekomst worden, en veel meer dan sportverenigingen voor wijken.

Voetbalclub APWC mag zich sinds dinsdagavond ook verheugen op zijn eerste kunstgrasveld.

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Amersfoort