Volledig scherm
Groenonderhoud is straks mogelijk aan bewoners. © Google Street View

Woudenberg doet experiment met afstoten van taken

Woudenberg is de eerste gemeente in de regio Amersfoort die gaat experimenteren met Right to Challenge. Deze uit Engeland overgewaaide trend maakt het mogelijk dat gemeenten publieke taken laten overnemen door burgers die menen dat het beter of goedkoper kan.

Quote

We geven ruim baan aan de deskundig­heid en de creativi­teit van de inwoners

Raadslid Michel Hardeman

Er zijn nog weinig gemeenten deze verregaande vorm van taakafstoting toepassen. Daar waar Right to Challenge wordt uitgevoerd, nemen inwoners leerlingenvervoer over, ze onderhouden groen, ze verzorgen dieren in parken, beheren buurthuizen, regelen de inbraakpreventie en richten zelf hun straat in.

Netwerken
Woudenberg heeft zelf geen concrete ideeën ingebracht, juist omdat het van burgers zelf moet komen. Wel is er een notitie over  verschenen, waaruit blijkt dat Woudenberg het vindt passen in de netwerksamenleving die ze voorstaat.

Enige zorg bestaat er wel op het gemeentehuis of het op langere termijn uitvoerbaar is om taken af te stoten. Als mensen hun betrokkenheid verliezen of niet kundig genoeg zijn, kan dat een probleem worden.

De gemeente plaatst de kanttekening dat de gemeente de taken nooit helemaal los kan laten, omdat de gemeente eindverantwoordelijk blijft. Woudenberg vindt het belangrijk dat er veel draagvlak is voor een experiment.

Het idee is aangedragen door het CDA. ,,Wij zijn als CDA-fractie ook benieuwd hoe we nu verder gaan en welke stappen er genomen kunnen worden. ,,Wat kunnen we als gemeente hier zelf in betekenen?"' zegt raadslid Michel Hardeman.

,,Bij RtC draagt de gemeente het eigenaarschap over en de initiatiefnemer wordt eigenaar. Bij burgerparticipatie blijft de gemeente eigenaar. Hiermee komen we niet alleen tegemoet aan de eisen en omstandigheden van de huidige politieke tijdgeest, maar ook en nog belangrijker: we geven ruim baan aan de deskundigheid, het enthousiasme, de creativiteit en bovenal de saamhorigheid van de inwoners van Woudenberg."

Het voorstel van het gemeentebestuur is nu om actief aan de Woudenbergers uit te leggen dat ze taken kunnen overnemen als ze vinden dat zij dat beter kunnen dan de gemeente.

De medewerkers van de gemeente worden erin getraind om hier open tegenover te staan. Er komt een aanspreekpunt op het
gemeentehuis in de persoon van twee ambtenaren. Raadsleden gaan een ambassadeursrol vervullen.

In samenwerking met indebuurt Amersfoort