Volledig scherm
© ANP

Amsterdam wil tolheffing voor auto's in het centrum

Wie binnenkort met de auto Amsterdam in wil, zal daarvoor moeten betalen. Het college ziet de invoering van een tolheffing als een effectieve manier om het centrum te ontlasten. 

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders komt tot het voorstel voor een proef met tolheffing na grootschalig kenteken­onderzoek aan de zuid- en westkant van het centrum. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de gegevens van 40 miljoen voertuigpassages en data van navigatiebedrijf TomTom.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat het hangen van een prijskaartje aan het rijden door de stad een goede methode is om verkeersinfarcten tegen te gaan. Zij geven daarbij Londen als voorbeeld, waar de verkeersintensiteit volgens hen structureel met 15 procent is afgenomen na de invoering van een congestieheffing van 5 pond.

Zes autoluwe buurten
Het college wijst erop dat het invoeren van dergelijke heffingen een landelijke wetswijziging vereist, maar dat er in het regeer­akkoord wel openingen worden geboden door ­proeven toe te staan 'die dienen om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling'.

Op basis van de cijfers stelt het college dat een groot deel van Amsterdam moet worden opgedeeld in zes autoluwe buurten met ruimere hoofdwegen die die buurten met elkaar verbinden. Meer dan de helft van al het verkeer dat niet in de buurten moet zijn, wordt geweerd. 

Doorgaand verkeer

Uit het kentekenonderzoek blijkt dat 40 tot 60 procent van het autoverkeer in de wijken rond de Stadhouderskade en de Nassaukade helemaal niet in die buurten moet zijn. Door allerlei maatregelen zou dit doorgaande verkeer uit de buurten de pas moeten worden afgesneden. Daarbij wordt gedacht aan het opknippen van straten, invoeren van eenrichtingsverkeer en het onaantrekkelijk maken van routes. 

Door zo'n reductie in het aantal auto's in buurten verbeteren de luchtkwaliteit en 'oversteekbaarheid', ontstaat er een rustiger straatbeeld en wordt het verkeer veiliger. Er ontstaat ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, de auto is in die buurten dan te gast.

Saillant

Dat uitgerekend VVD-wethouder Pieter Litjens met het plan komt is saillant, maar niet verrassend. De Amsterdamse VVD heeft zich als coalitiepartij in de afgelopen vier jaar gecommitteerd aan het terugdringen van doorgaand verkeer in de binnenstad. Zo is er bij verkeersknooppunt De Munt, vlakbij de Dam, een knip gekomen waardoor doorgaand autoverkeer niet langer gebruik kan maken van deze route, met steun van de VVD. Het kentekenonderzoek waarop deze aanbevelingen zijn gebaseerd, zijn hierin slechts een volgende stap.

Quote

Bizar. Wij proberen oppositie te voeren en dan komt een VVD'er hiermee

Momenteel is Litjens demissionair, in afwachting van een nieuw college van B&W waarvan de VVD naar verwachting geen deel zal uitmaken. Het nemen van verstrekkende besluiten is in deze periode niet gebruikelijk. Litjens schrijft dan ook dat het aan zijn opvolgers is om keuzes te maken in het pakket aanbevelingen dat bij het onderzoek gevoegd is. Maar de nieuwe raadsfractie van de VVD, die zich momenteel hervindt als oppositiepartij, reageert natuurlijk furieus. “Bizar”, concludeert een ingewijde. ,,Wij proberen oppositie te voeren en dan komt een VVD’er hiermee.'' De partij had liever gezien dat Litjens het stuk helemaal aan zijn opvolger had gelaten, om de politieke positie van zijn partij niet te schaden.

De VVD heeft wegens het meireces nog geen officiële reactie op de plannen, die vandaag naar buiten zijn gekomen. Maar intern is de woede om de actie van Litjens groot.