Volledig scherm
Rob Slewe: 'Vandaag is een goede dag, maar we gaan nooit winnen' © Rink Hof

Bloemendaal zat fout in ruzie over Elswoutshoek

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft onrechtmatig gehandeld door de bouw van een tweede woning op landgoed Elswoutshoek te blokkeren.

Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen tegen het besluit van de gemeente door de eigenaren van het landgoed, de Amsterdamse ondernemers Hans en Rob Slewe. Sinds de aankoop van Elswoutshoek leven zij op voet van oorlog met de gemeente.

De rechter steunt de broers in hun bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad uit 2015 om een twee jaar eerder afgegeven verklaring van geen bedenkingen in te trekken.

Rancune
Met zo'n verklaring geeft een gemeentebestuur aan mee te willen werken aan een plan dat op zich niet past in het bestemmingsplan. Het besluit van de raad om de verklaring weer van tafel te halen leidde indertijd tot verbazing bij rechtsgeleerden.

Volgens de broers Slewe was de actie van de gemeenteraad ingegeven door rancune. "De hele gang van zaken was dubieus," vertelt Rob Slewe. "In de laatste vergadering voor het zomerreces brachten VVD, D66 en GroenLinks het voorstel in een incomplete raad in stemming."

Quote

In Bloemen­daal is niets veranderd

Rob Slewe

De politieke kamikazeactie past in het plaatje van een lokaal bestuur dat, aangestuurd door een machtig netwerk rond vrijmetselarij, hockeyvereniging en rotary, alles op alles zet om nieuwkomers in het villadorp het leven zuur te maken.

Vernietigend rapport
Dat was in elk geval het beeld dat interim-burgemeester Aaltje Emmens-Knol schetste in een vernietigend rapport over de bestuurscultuur in Bloemendaal, kort voor ze in 2015 de handdoek in de ring gooide. Haar voorganger Ruud Nederveen was ook gestruikeld over het dossier, zij het dat hij iets te enthousiast de gevestigde belangen verdedigde, onder meer door illegaal opnamen te laten maken van gesprekken tussen ambtenaren en de broers.

Commissaris van de koning Johan Remkes vroeg de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders Bloemendaal erbij te doen, maar ook deze bestuurlijke zwaargewicht slaagde er niet in de zaak vlot te trekken.

Schneiders neemt deze maand afscheid als burgemeester, dus ook zijn opvolger zal zich met het explosieve dossier moeten bezighouden. De Slewes durven zo langzamerhand niet meer te hopen op een goede afloop.

Rob Slewe: "Vandaag is een goede dag, maar we gaan nooit winnen. Er zijn de afgelopen jaren zo veel misdragingen aan het licht gekomen van raadsleden en bestuurders die in elke andere gemeente tot serieuze consequenties hadden geleid. In Bloemendaal is niets veranderd."

Lees ook: De strijd tegen het machtige old boys network in Bloemendaal