Volledig scherm
Café-eigenaar Jaap Goede presenteert zich in het raadhuis © Eva Plevier

Drie kandidaat-wethouders dingen naar zetel Landsmeer

Het ging onwennig, maar toch: in de strijd om het bestuur van Landsmeer stelden drie kandidaat-wethouders zich voor aan raad en bewoners.

Het werd geen wervelende aflevering van So You Think You Can Landsmeer Besturen, maar het gebeurde toch maar: als onderdeel van een nieuwe aanpak van collegevorming presenteerden zich donderdag in het raadhuis van Landsmeer drie kandidaat-wethouders aan de gemeenteraad en een volle publieke tribune.

Slechts drie, want vooraf was de hoop dat alle zeven fracties in de raad een aspirant-wethouder naar voren zouden schuiven. Uit eigen gelederen, of wellicht een sterke bestuurder van buiten. Uiteindelijk kwamen alleen VVD, D66 en Lokaal Landsmeer met een kandidaat voor de twee te verdelen wethoudersposten.

Voor de grootste verrassing zorgde Lokaal Landsmeer met de kandidatuur van Jaap Goede, de eigenaar van bruin café De Goede Stek aan de overkant van het gemeentehuis. Goede presenteerde zich als een mensenmens die weet wat er onder de Landsmeerders leeft. Achter de tap en langs de lijn spreekt hij met heel veel mensen. "Dan hoor je dat er veel mis is."

Net als de Ramblas
Goede noemde de woningmarkt, het toerisme en de communicatie met de inwoners als speerpunten. Hij lanceerde tot ieders verrassing een plan voor een gecombineerd fiets- en voetpad door het dorp à la de Ramblas in Barcelona. Zijn gebrek aan politieke vlieguren wreekte zich ­zodra de raadsleden met vragen kwamen.

Quote

We zullen ernaar streven iedereen zo gelukkig mogelijk te maken

"We zullen ernaar streven iedereen zo gelukkig mogelijk te maken," antwoordde de cafébaas spontaan op een vraag over het maken van lastige bestuurlijke keuzes.

Richard Quakernaat en Mandy Oud bevonden zich wel op vertrouwd terrein. Quakernaat is zittend wethouder voor de VVD, zijn concurrent Oud is de fractievoorzitter van D66. Ook zij maakten melding van een grote liefde voor de mens in het algemeen en de Landsmeerder in het bijzonder, maar konden daarnaast met een sterk inhoudelijk verhaal over de uitdagingen voor de komende vier jaar duidelijk maken dat zij het lokaal bestuur in de vingers hebben.

Schimmelvorming
Een nadeel van die ervaring is dat de zwakke plekken bekend zijn. Quakernaat toonde zich bezorgd over de klachten van huurders over schimmelvorming in hun woningen, maar kreeg natuurlijk de vraag wat hij de afgelopen vier jaar aan het probleem had gedaan. Oud moest op verzoek van haar eigen fractie ingaan op haar temperament: wat was er nodig om de kandidaat boos te krijgen?

Echte levendigheid bleef uit, ook omdat de burgers in de zaal niet hadden meegekregen dat zij hun vragen aan de kandidaten vooraf op papier moesten zetten. Toen dat onderdeel was aangebroken, bleek er dan ook geen enkele vraag te zijn ingeleverd. Dat was jammer.

Volgende week komt de gemeenteraad opnieuw bijeen om in een geheime stemming de nieuwe wethouders te kiezen die het programma gaan uitvoeren waar zes van de zeven fracties het al over eens werden. Erg spannend zal die verkiezing waarschijnlijk niet worden.