Volledig scherm
© anp

Leger hielp groepen Amsterdam in kaart brengen

Militairen in burger zijn in Amsterdam-West de straat opgegaan om de politie te helpen meer te weten te komen over onder meer Turkse en Marokkaanse migrantengroepen. Dat is gebeurd om beter met de groepen in contact te komen, maar ook om ze te kunnen beïnvloeden.

Het project begon onder de naam PsyCops en liep verder onder de naam 'Anders Kijken'. De term PsyCops is geïnspireerd door de psychologische operaties (PsyOps) die door het leger in oorlogsgebieden worden uitgevoerd om ,,hearts and minds'' te winnen, zoals in Afghanistan. Het project is begonnen in Bos en Lommer in Amsterdam-West en is inmiddels in Amsterdam-Noord ingevoerd.

Onderzoeker Paul Mutsaers van Tilburg University heeft kritiek op het project. Hij was aangesteld bij de Politieacademie en hij heeft onderzoek gedaan naar de omgang door de politie met migranten. ,,Een dergelijke infiltratie van de privélevens van Nederlandse burgers strookt niet met de waarden van een vrije en democratische samenleving'', aldus Mutsaers.

Trainen
Leden van het 'Tactical Psyops Team' van Defensie hielpen in 2012 de wijk in kaart te brengen. In 2014 gingen ze samen met agenten de straat op om ze te trainen. Het was de bedoeling om met behulp van de observaties agenten te leren om ,,een netwerk van (in)formele sleutelpersonen op te bouwen'' en meer te leren over ,,de manier waarop (allochtone) groepen burgers onderling communiceren''.

Volgens de politie kan PsyCops worden toegepast op elke groep en gaat het dus niet per se om etnische groepen. Het kunnen bijvoorbeeld ook winkeliers zijn. Het doel is volgens de politie om de omgang met de groepen te bevorderen. ,,De PsyCops-methode draagt bij aan een genuanceerder kijk op groepen en groepsculturen'', aldus een woordvoerster.