Maria toch niet in Amsterdam verschenen?

De katholieke gelovigen worden het maar niet eens over verschijningen van Maria in Amsterdam. In 2002 werd er een erkend, maar de huidige bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft deze beslissing herzien.