Ontwikkeling gebied Muiderpoortstation stopgezet

De ontwikkelingsplannen voor de omgeving van het Muiderpoortstation in Oost worden door de gemeente geschrapt. De gemeente zegt hiermee tegemoet te komen aan de wensen uit de buurt, die staat kritisch tegenover grootschalige ontwikkeling.

Volledig scherm
Het Muiderpoortstation. © Marc Driessen

Het gebied is niet aangewezen als één van de plekken in de stad waar grootschalige woonprojecten gerealiseerd moeten worden en daardoor is er op korte termijn geen prioriteit om het gebied te ontwikkelen. Daarnaast is de financiële ruimte beperkt geworden door de renovatie van kademuren en bruggen in de stad. Voor het herstellen daarvan heeft de gemeente honderden miljoenen euro’s nodig.

In het voorjaar van 2018 startte de gemeente het proces om te komen tot een nieuwe gebiedsvisie voor het station en de omgeving. Woningcorporatie Ymere, ProRail en de NS waren ook betrokken bij het ontwikkelen van deze plannen. Deze partijen zullen zich in de toekomst blijven inzetten om knelpunten in de omgeving aan te pakken.