Volledig scherm
Vanaf 1 januari 2018 zijn scooters van voor 2011 niet meer welkom in Amsterdam, als het aan wethouder Choho ligt. © ANP

Scooters vanaf 2018 geweerd uit Amsterdam

De Amsterdamse Wethouder Abdeluheb Choho voor Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Dienstverlening en Bestuurlijk stelsel, wil oudere brom- en snorfietsen uit Amsterdam weren, meldt Het Parool maandag. Veel mensen uit de randgemeenten zouden hierdoor in grote problemen komen.

De milieuzone voor brom- en snorfietsers moet gelden voor de gehele bebouwde kom van de gemeente, terwijl  taxi's, bestelauto's en touringcars alleen uit het gebied binnen de Ring en ten zuiden van het IJ worden geweerd. De maatregel moet op 1 januari 2018 ingaan en geldt voor brom- en snorfietsen van voor 2011.

Volgens de woordvoerder van wethouder Choho, Peter Paul Ekker, is dit gebied ingesteld omdat iedereen in de bebouwde kom recht heeft op gezonde lucht. 

Tweetakt en viertakt

Quote

Scooters met de nieuwe techniek zijn ook gewoon vies. Soms zijn ze zelfs honderd keer vervuilen­der dan bestelau­to's, als je kijkt naar bijvoor­beeld kankerver­wek­ken­de stoffen.

Peter Paul Ekker, woordvoerder Wethouder Choho

Direct gevolg van de voorgenomen maatregel is dat scooters die voor 2011 zijn geregistreerd, niet langer in de bebouwde kom van Amsterdam mogen komen. Maar hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de oude scooters die veel slechter zijn voor het milieu en de luchtkwaliteit, en de scooters met een nieuwere techniek die minder uitstoot hebben.

Om die reden heeft BOVAG, belangenorganisatie voor verkopers van gemotoriseerde voertuigen en fietsen, flinke kritiek op het plan van de wethouder, zo vertelt woordvoerder Tom Huyskens. Volgens hem zijn er na 2011 bijna geen scooters meer verkocht met de hogere uitstoot, maar zijn er voor die tijd wel steeds meer scooters verkocht met de nieuwe techniek, en dus minder schadelijke uitstoot. ,,Dat was een omslagpunt.''

Volgens Ekker is voor een jaargrens gekozen omdat het bij de RDW niet bekend is of een scooter de oude of nieuwe techniek gebruikt. ,,Dat kun je niet aflezen aan het kenteken. Maar de scooters met de nieuwe techniek zijn ook gewoon vies. Soms zijn ze zelfs honderd keer vervuilender dan bestelauto's, als je kijkt naar bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen.''

Dat er voor 2011 gekozen is, heeft wel te maken met het onderscheid tussen scooters, stelt Ekker. Doordat de meer vervuilende scooters na 2011 bijna niet meer verkocht werden, weet de gemeente zeker dat deze bijna allemaal geweerd worden uit de bebouwde kom. Maar er wordt wel nagedacht over de schonere, nieuwere varianten scooters, vertelt Ekker. ,,We gaan wel kijken of we ontheffingsregelingen voor de scooters met de nieuwe techniek kunnen maken.''

1 miljoen

Quote

De maatregel is sym­bool-politiek en scootertje pesten.

Tom Huyskens, woordvoerder BOVAG

Nadeel is dat niet alleen de eigenaren van de scooters die voor 2011 gekocht zijn de dupe worden, ook verkopers zouden er volgens Huyskens last van hebben. ,,Met deze regeling worden die scooters compleet waardeloos, inclusief de voorraad die de verkoper zelf heeft.'' Volgens Huyskens ligt de schadepost van de twaalf bij BOVAG aangesloten scooterbedrijven in Amsterdam nu al op een miljoen euro. ,,En dat is nog los van de schade die de consument lijdt. Die kan zijn voertuig nu nergens meer kwijt, en we hebben nog niets gehoord over inruil- of sloopregelingen'', aldus Hyskens.

,,Dat zijn hun eigen cijfers'', reageert Ekker. ,,Maar ik denk niet dat ze die scooters helemaal niet meer kunnen verkopen, dus dat dat wel meevalt.''

De reden voor de grootte van de milieuzone voor brom- en snorfietsers is volgens Huyskens duidelijk: ,,Symbool-politiek en scootertje pesten. De discussies over snorfietsen zijn al jaren aan de orde van de dag, en nu hebben ze eindelijk een stok gevonden om mee te slaan.''

Uitzondering

Wel wordt er een uitzondering gemaakt op de regel, staat in het voorstel. Als je een scooter met de schonere techniek hebt die na 2009 geregistreerd is, en in het bezit bent van een stadspas - wat betekent dat je bij de minima hoort of AOW hebt - krijg je ontheffing. ,,Blijkbaar kan men dan wel het onderscheid maken tussen de oude en nieuwe technieken. Hoe wil je dit gaan uitvoeren en controleren?'' vraagt Huyskens zich af.

Bovendien zou de voorgenomen maatregel weinig tot niets oplossen qua milieuvervuiling en luchtkwaliteit, stelt Huyskens. ,,Als je gaat kijken naar de waarde van het effect op de totale uitstoot van de voorgenomen maatregelen, zie je dat het gaat om honderdsten en tienden van procenten.''

Volgens Ekker is dit echter niet zo, ,,niet als je naar kankerverwekkende stoffen kijkt.''

Quote

Blijkbaar kan men dan wel het onder­scheid maken tussen de oude en vernieuwde technolo­gie. Hoe wil je dit gaan uitvoeren en controle­ren?

Tom Huyskens, woordvoerder BOVAG

Andere oplossing

Volgens Huyskens is er echter wel een andere, betere oplossing voor het probleem met de uitstoot. Dit voorstel heeft hij eerder ook aangedragen bij de gemeenteraad, vertelt hij. ,,Zet de grens op 1 januari 2007. Dan weet je dat je tachtig à negentig procent van de oude, meer vervuilende scooters kwijt bent. Maar je laat vrijwel alle scooters met de nieuwere en schonere techniek met rust. En dan gaan we over drie jaar met alle belanghebbenden nog een keer om de tafel om te kijken of we de grens verder naar voren kunnen schuiven.'' 

Voor de gemeente is dit geen optie, vertelt Ekker. ,,We willen van alle oude modellen af zijn, en niet slechts een groot deel.''