Kanobond fuseert met Watersportverbond

De Nederlandse Kano Bond fuseert met het Watersportverbond. Dat hebben de leden van de kanobond zaterdag unaniem besloten op de ledenvergadering. De samensmelting moet in 2012 een feit zijn.

Beide organisaties zien grote voordelen. 'Deze fusie past geheel in onze ambitie om dé belangenbehartiger van watersportend Nederland te zijn', reageerde Hugo Snoekc, preses van het Watersportverbond. Hij benadrukt dat de specifieke kano-organisatie zoveel mogelijk intact blijft. Wel zal het kantoorpersoneel en de vrijwilligersorganisatie geleidelijk in het verbond instromen.

'Nu al worden er gezamenlijke tochten georganiseerd en wordt er samengewerkt in sportstimuleringsactiviteiten richting scholen'', weet Ab Reinders, voorzitter van de kanobond. ,,Door een fusie zullen deze activiteiten alleen maar toenemen.'