Volledig scherm
In sommige regio's is de kleine windturbine al gebruikelijk. © Johannes Rutgers

Apeldoorn gaat op zoek naar ruimere regels rond privé-windmolen

Apeldoorn gaat de komende tijd uitzoeken hoe het makkelijker wordt voor een particulier of bedrijf om zelf een kleine windturbine te plaatsen. Daarvoor zal de gemeente onder meer haar licht opsteken in Lochem.

Politiek Apeldoorn worstelt al een tijd met de eigen ambitie om hier windenergie op te wekken. Het is lastig om een locatie te vinden waar grote molens kunnen staan, zonder dat dat weerstand oplevert. Een mogelijke oplossing is de plaatsing van dit soort turbines langs de A1. Daarvoor gaat Apeldoorn de medewerking van de provincie vragen, zo werd vorige week duidelijk. Daarnaast hoopt een aantal partijen dat ook kleinere windmolens iets kunnen bijdragen. Die zouden onder meer op bedrijventerreinen en boerenerven kunnen komen.
Burgemeester en wethouders gaven eerder al zelf aan die mogelijkheid nader te willen verkennen. Nu een deel van de gemeenteraad het ook nadrukkelijk naar voren schuift zegt wethouder Mark Sandmann (D66) toe de eerste stappen te gaan zetten. Overigens niet ter vervanging van de grote exemplaren. De kleine zijn er om (deels) te voorzien in de eigen energiebehoefte van de eigenaar.

Fauna

Om meer over de mogelijkheden en eventuele beperkingen te weten te komen, hoeft Apeldoorn niet ver weg. De gemeente Lochem is al met dit onderwerp aan de slag geweest en heeft uitgangspunten opgesteld. Daar is de bedoeling het plaatsen van molens met een ashoogte van maximaal 25 meter mogelijk te maken. Dat is ongeveer de hoogte van een volwassen boom als een eik of beuk. Lochem staat die turbines niet overal toe; weidevogelgebieden, Natura 2000-gebieden en stiltgebieden bijvoorbeeld zijn uitgezonderd. Er is bovendien altijd een flora- en fauna-onderzoek nodig. Dat soort uitgangspunten zou Apeldoorn kunnen overnemen voor het beleid hier. 

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn