Volledig scherm
Of het gebouw van De Touwladder wordt gesloopt, of dat er vernieuwbouw plaats vindt wordt nog onderzocht. © Jeroen Pol

Christelijke scholen in Ugchelen samen verder

Basisscholen De Bouwhof en De Touwladder in Ugchelen gaan samen verder. Het huidige gebouw van De Touwladder aan de Bogaardslaan gaat op de schop om vanaf het schooljaar 2020-2021 onderdak te bieden aan ongeveer 320 leerlingen. Het gaat om een Integraal Kind Centrum (IKC) waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen.

Beide scholen vallen onder scholenkoepel PCBO (Protestant Christelijk Basis Onderwijs) Apeldoorn. Op De Bouwhof zitten momenteel 85 leerlingen, De Touwladder telt er 230. De Bouwhof telde in 2014 nog 136 leerlingen. Veel Apeldoornse basisscholen kampen met teruglopende leerlingenaantallen, omdat er minder kinderen in die leeftijd in de gemeente wonen.

De verwachting is dat het leerlingenaantal in Apeldoorn tot 2025 nog met zeven procent daalt. Bij nieuwbouw of verbouw wordt binnen de schoolbesturen gekeken of een fusie of samenwerking mogelijk is. Door krimp van het toekomstig aantal leerlingen moet 8.500 vierkante meter aan klaslokalen in het plaatselijke basisonderwijs verdwijnen. Voor de periode 2016-2019 stelde de gemeente ruim 25 miljoen euro beschikbaar voor onderwijshuisvesting. Ook de betreffende schoolbesturen dragen bij als er sprake is van (ver)nieuwbouw.

Steenbeek

In Ugchelen sloot vorig jaar openbare basisschool De Steenbeek. Het gebouw aan de Hoenderloseweg staat leeg. In het schooljaar 2019-2020 kunnen de kinderen van De Touwladder er terecht zodat de huidige school, die in 1931 is gebouwd, vernieuwd kan worden. ,,Het is voor ons ideaal'', zegt Renate van Iersel, directeur van zowel De Touwladder als De Bouwhof. ,,De leerlingen kunnen op een paar honderd meter vanaf hier naar school. Daar zijn we heel erg blij mee.''

,,De komende twee jaar'', vervolgt Van Iersel, ,,gebruiken we om als teams verder naar elkaar toe te groeien. Een aantal lesmethoden is gelijk, maar er zijn ook verschillen. We gaan samen daarin de keuzes maken.'' Daarnaast zullen de leerlingen van beide scholen elkaar ook gaan ontmoeten. ,,Kinderen die meer aankunnen komen een aantal uren per week samen in een groep'', geeft Van Iersel een voorbeeld. Of de school een nieuwe naam krijgt is nog niet bekend.

  1. Bezoekers RMS-dag in Apeldoorn vinden herdenken belangrijker dan ‘gedoe vooraf’
    PREMIUM
    video

    Bezoekers RMS-dag in Apeldoorn vinden herdenken belangrij­ker dan ‘gedoe vooraf’

    De aanloop naar de RMS-dag in Apeldoorn verliep alles behalve rustig. Maar daar werd vandaag tijdens het vieren en herdenken van het uitroepen van de Republik Maluku Selatan in 1950, nauwelijks bij stil gestaan. ,,Het is mooi dat er een overwinning is geweest, maar die is niet belangrijk meer. Vandaag gaat het om het herdenken en vieren van deze dag’’, vindt bezoeker Marinho (44) uit Vaassen.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn