Op het terrein hebben de afgelopen tijd al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er liepen onder meer mensen in beschermende kleding rond. Volgens de gemeente ging het om het opruimen van enkele kleine stukjes asbest.
Volledig scherm
Op het terrein hebben de afgelopen tijd al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er liepen onder meer mensen in beschermende kleding rond. Volgens de gemeente ging het om het opruimen van enkele kleine stukjes asbest. © Johannes Rutgers

Huurwoningen op Imkersplaats in Apeldoorn mogen er komen

Op de plek van een voormalige school aan de Imkersplaats komen 18 sociale-huurwoningen. Zodra dat mogelijk is gaat de Apeldoornse gemeenteraad daar toestemming voor geven.

Woningcorporatie De Goede Woning laat de woningen bouwen en zal ze dan ook gaan verhuren. De betreffende school was de laatste jaren in gebruik bij de stichting Derde Hands, die goederen inzamelt om naar ontwikkelingslanden te sturen. Die vrijwilligersorganisatie zit nu aan de Condorweg.

Om woningbouw op deze plek mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan door de gemeenteraad nodig. Die kan nu wel digitaal vergaderen, maar mag wettelijk gezien nog geen besluiten nemen als de raadsleden niet daadwerkelijk in een echte vergadering bijeen komen. In Den Haag wordt gewerkt aan een juridische oplossing daarvoor. Zodra die er is, zullen alle partijen in de Apeldoornse raad op afstand het licht op groen zetten voor het plan. 

Speelvoorzieningen

Bij een bespreking van het project had de politiek donderdagavond vooral lof. De vaakst gestelde vraag is of de juiste speelvoorzieningen in de nieuwe buurt komen. Op het plan zijn eerder vijf reacties binnengekomen. Die gaan onder meer over de verkeersafwikkeling. De politiek neemt die bezwaren niet over. De verwachting is dat het project een ,,prachtige impuls’’ voor de buurt is, verwoordt de SGP het gevoel van meerdere partijen.

Asbest

Een aantal buurtbewoners vindt dat er niet goed gecommuniceerd wordt over het plan. Zo zou er al begonnen zijn met de bouw zonder dat omwonenden dat wisten. Dat is niet het geval, zegt wethouder Detlev Cziesso (GroenLinks). Er zijn wat voorbereidende werkzaamheden geweest zoals bodemonderzoek. En er zijn onder meer ,,enkele kleine stukjes asbest’’ opgeruimd; dat verklaart volgens hem waarom er mannen in beschermende kleding over het terrein hebben gelopen.

Cziesso wijst erop dat er een goed bezochte informatieavond is geweest, maar belooft nog eens te bekijken of er nog extra gecommuniceerd kan worden als de bouw daadwerkelijk gaat beginnen.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn