Volledig scherm
© ANP XTRA

Werken aan betere buurt voor Apeldoornse senior

Wat hebben mensen nodig om prettig in hun huidige omgeving te kunnen blijven leven? Dat probeert de gemeente Apeldoorn in beeld te krijgen. Om daarna waar nodig buurten beter geschikt te maken.

Drie buurten in Apeldoorn worden aangewezen als proefgebied. De gemeente gaat in die gebieden bekijken waar senioren en minder mobiele Apeldoorners tegenaan lopen. Deels letterlijk: is het trottoir goed begaanbaar, staan er onnodige paaltjes, wat is er hinderlijk als je bijvoorbeeld met een rollator op pad gaat? Maar het gaat ook om de aanwezigheid van voorzieningen in de buurt. Nou is het niet eenvoudig ergens een bushalte te plaatsen als daar bijvoorbeeld behoefte aan zou zijn, erkent woonwethouder Nathan Stukker (CDA). Maar tegelijk wil hij op voorhand weinig uitsluiten.

Vergrijzing

De proef om buurten meer levensloopbestendig te maken, is onderdeel van het nieuwe woonbeleid van Apeldoorn voor de komende jaren. Want Apeldoorn mag zich dan vooral als gezinsstad profileren en dus die doelgroep willen aantrekken, feit is dat deze gemeente bovengemiddeld vergrijst. En daar moet dus op worden ingespeeld. ,,Cruciaal’’, noemt Stukker dat zelfs.
Er is nog niet bepaald welke buurten onder de loep worden genomen. Wel dat het gaat om twee gebieden in de stad, en een buurt in één van de dorpen.

Studenten

Daarnaast komen er proefprojecten waarbij de gemeente ouderen helpt om zelf een goede combinatie van wonen en zorg te regelen. Het is rijksbeleid dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarvoor bestaan inmiddels verschillende woonvormen. Apeldoorn wil de ontwikkeling daarvan stimuleren. Een van de proeven draait om het onderbrengen van ouderen en studenten in één wooncomplex. 

Dorpen

Stukker belooft in zijn woonnota ook oog te houden voor de ‘levendigheid en leefbaarheid voor alle generaties’ in de dorpen. De eerste concrete stap om die belofte waar te maken, is een onderzoek dat in beeld moeten brengen hoe dorpen ‘aantrekkelijk en toegankelijk’ te houden.

Prettig

Joke Kusters, bestuurslid van Seniorenplatform Apeldoorn en lokaal voorzitter van christelijke ouderenbond PCOB, juicht de projecten toe. Goede begaanbaarheid en de juiste voorzieningen zijn belangrijk om prettig te kunnen wonen. De Apeldoornse ouderenbonden gingen recent nog op de bres tegen het weghalen van veel brievenbussen. Maar naast de fysieke omgeving weegt het sociale aspect ook zwaar, bepleit Kusters: de samenstelling van de buurt. Wat haar betreft leven jong en oud zoveel mogelijk door elkaar.

  1. Provincie Gelderland verdubbelt inzet bij bestrijding lastige eikenprocessierups

    Provincie Gelderland verdubbelt inzet bij bestrij­ding lastige eikenpro­ces­sie­rups

    De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups door de provincie Gelderland heeft dit jaar minder goed uitgepakt, waardoor er meer ‘jeukrupsen’ zijn dan gehoopt en verwacht. De provincie zet de komende tijd daarom zowel twee keer zoveel mensen als machines in bij de bestrijding. De verwachting is dat het wegzuigen van de rupsen langs provinciale wegen in heel de provincie nog enkele weken gaat duren.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn