Wijkraden gepikeerd weg uit Stadhuis Apeldoorn

VideoApeldoornse dorps- en wijkraden hebben grote kritiek op de gemeente Apeldoorn. Die probeert burgers meer te betrekken bij de besluitvorming maar zet de raden daarbij in de kou, stellen ze. Afgelopen donderdag verlieten meerdere voorzitters zelfs demonstratief de raadzaal, als protestsignaal. Juist nu de gemeenteraad nieuw beleid voor burgerparticipatie uitwerkt is iedere vorm van participatie zoek, klagen ze.

Al twee jaar wordt er over dat onderwerp gesproken op het Stadhuis. Al die tijd leverden de dorps- en wijkraden input, zegt Ton Ceelie (wijkraad Kerschoten). ,,We hebben sinds 2016 een heleboel zienswijzen geschreven, brieven naar de raad geschreven en gevraagd om een gesprek’’, zegt hij. ,,Maar zonder reacties en dat gesprek is er nooit gekomen.’’ 

  1. Provincie Gelderland verdubbelt inzet bij bestrijding lastige eikenprocessierups

    Provincie Gelderland verdubbelt inzet bij bestrij­ding lastige eikenpro­ces­sie­rups

    De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups door de provincie Gelderland heeft dit jaar minder goed uitgepakt, waardoor er meer ‘jeukrupsen’ zijn dan gehoopt en verwacht. De provincie zet de komende tijd daarom zowel twee keer zoveel mensen als machines in bij de bestrijding. De verwachting is dat het wegzuigen van de rupsen langs provinciale wegen in heel de provincie nog enkele weken gaat duren.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn