Wijkraden gepikeerd weg uit Stadhuis Apeldoorn

VideoApeldoornse dorps- en wijkraden hebben grote kritiek op de gemeente Apeldoorn. Die probeert burgers meer te betrekken bij de besluitvorming maar zet de raden daarbij in de kou, stellen ze. Afgelopen donderdag verlieten meerdere voorzitters zelfs demonstratief de raadzaal, als protestsignaal. Juist nu de gemeenteraad nieuw beleid voor burgerparticipatie uitwerkt is iedere vorm van participatie zoek, klagen ze.

Al twee jaar wordt er over dat onderwerp gesproken op het Stadhuis. Al die tijd leverden de dorps- en wijkraden input, zegt Ton Ceelie (wijkraad Kerschoten). ,,We hebben sinds 2016 een heleboel zienswijzen geschreven, brieven naar de raad geschreven en gevraagd om een gesprek’’, zegt hij. ,,Maar zonder reacties en dat gesprek is er nooit gekomen.’’ 

  1. Dorps- en wijkraden raken status kwijt in Apeldoorn

    Dorps- en wijkraden raken status kwijt in Apeldoorn

    De Apeldoornse dorps- en wijkraden hebben hun langste tijd nog niet gehad, maar er gaat wel wat veranderen bij de manier waarop burgers invloed kunnen uitoefenen op wat er in de gemeente gebeurt. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad. Voordat er een besluit wordt genomen over nieuwe regels rond ‘burgerparticipatie’ in Apeldoorn, komt er volgende week nog wel een gesprek met die raden, maar de waarde daarvan is volstrekt onduidelijk.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn