Grote zorgen bij mantelzorgers Insula Dei, bestuurder ziet verbetering

ARNHEM - Mantelzorgers van bewoners van woonzorgcentrum Insula Dei in Arnhem maken zich zorgen over het verdwijnen van steeds meer handen aan het bed. Er wordt volgens hen gesneden in het aantal uren van vaste personeelsleden. 

Minder zorg als gevolg van financiële problemen en slecht beleid van de Stichting Insula Dei Huize Kohlmann is volgens hen 'buitengewoon ongewenst'.

Een half jaar geleden is er een nieuwe bestuurder aangetrokken omdat diens voorganger op non-actief was gezet door de raad van toezicht. Sindsdien is er volgens mantelzorgers een andere wind gaan waaien in het woonzorgcentrum (330 personeelsleden en 250 bewoners) en maken de zij zich grote zorgen.

Stinkende best

,,Vooropgesteld: de vaste medewerkers doen hun stinkende best. Zij werken knetterhard. Ze hebben echt hart voor de bewoners. Met vragen kunnen wij altijd bij hen terecht. Maar er vertrekken er steeds meer. Een kwart is al verdwenen. Insula Dei heeft meer weg van een duiventil sinds Karel Verweij als bestuurder is aangesteld", aldus mantelzorger Angela Brouwers.

Mantelzorger Douwe Visser beaamt dat. ,,Het verloop is fnuikend. Juist voor mensen die dementeren is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien. Dat biedt hen houvast. Die personeelsleden kennen de bewoners ook en weten welke zorg gegeven moet worden. Maar er komen steeds meer nieuwe gezichten aan bed die van toeten noch blazen weten. Moet je je voorstellen dat er telkens een wildvreemde aan je bed verschijnt die jou wil wassen."

Volledig scherm
Angela Brouwers en Douwe Visser voor Insula Dei in Arnhem. Foto: Erik van 't Hullenaar. © Erik van 't Hullenaar

Onder druk

Daarnaast ontsloeg Verweij afdelingshoofden over wie de mantelzorgers zeer tevreden waren. De nieuwe interim-leidinggevenden laten zich volgens Visser nooit zien en zetten de personeelsleden onder druk. ,,Een van de eerste maatregelen die een nieuw hoofd troffen was het ontslag van een van de beste tijdelijke krachten. Dat besluit wakkert de angst bij collega's aan. Ze melden zich ziek of gaan op zoek naar een andere werkgever. In de zorg liggen de banen voor het oprapen."

Interim-bestuurder Karel Verweij is een andere mening toegedaan. Volgens hem klimt Insula Dei Huize Kohlmann stap voor stap uit een diep dal. Voor het eerst sinds lange tijd zijn in januari positieve financiële resultaten geboekt en verbetert volgens hem de kwaliteit van zorg gestaag.

Kennis en kunde

,,En we slagen er weer in vast personeel aan te trekken. Ook zijn de eerste medewerkers gestart met een opleiding om hun kennis en kunde op korte termijn te verbeteren", aldus Verweij.

Volgens Verweij is vorig jaar een herstelplan in werking gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. In het najaar bleek, aldus de bestuurder, dat na vele inspanningen het zittende management in de zorg er niet in slaagde de gewenste resultaten te boeken. ,,Er zijn tijdelijke managers aangesteld om de bedrijfsvoering te verbeteren. Op iedere afdeling is een zorgcoördinator benoemd." De tijdelijke managers maken medio dit jaar plaats voor vaste leidinggevenden.

Noodzakelijk

Verweij: ,,Natuurlijk verloopt zo'n herstelplan niet zonder slag of stoot. Maatregelen zijn soms moeilijk maar noodzakelijk." Was dat niet gebeurd en zou het beleid van de afgelopen jaren zijn voortgezet, dan was de stichting volgens in een financieel penibele situatie terechtgekomen, stelt de bestuurder. ,,De continuïteit van de organisatie en daarmee die van de zorg- en dienstverlening voor onze bewoners dreigde in gevaar te komen."

Volgens Verweij is de organisatie de afgelopen jaren op vele aspecten ernstig verwaarloosd. ,,Hetgeen heeft geleid tot verscherpt toezicht en grote financiële tekorten, die werden vergroot door de boventallige personeelsformatie die werd ingezet om het tij te keren. Daarnaast is de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van het personeel niet aangepast aan de toenemende zorgzwaarte van de afgelopen jaren. De onrust die dit veroorzaakte heeft helaas onder meer geleid tot een groot verloop onder het vaste personeel."

Overleg

Verweij: ,,Recentelijk ontvingen wij brieven van mantelzorgers waarin zij hun zorgen uiten over ontwikkelingen binnen de afdeling Noord 3 waar het zogenaamde ID privé project loopt sinds het najaar van 2015. ,,Noodlottigerwijze was de businesscase van dit project gebaseerd op drijfzand zodat alleen al op deze afdeling in 2017 een tekort ontstond van ruim 150.000 euro."

Volgens Verweij hebben de brieven van de mantelzorgers betrekking op een van de twaalf afdelingen van Insula Dei Huize Kohlmann. ,,Uiteraard nemen wij de zorgen van de mantelzorgers uiterst serieus en hebben hen dan ook uitgenodigd voor overleg."

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Arnhem