Volledig scherm
© Tesla

‘Samensteller subsidiemodel elektrische auto's werkt ook voor Tesla’

De subsidie van elektrische auto's kost honderden miljoenen meer dan begroot omdat er veel meer elektrische auto's zijn verkocht dan gedacht. De verkeerde prognose werd gedaan door consultant Robert Kok van Revnext. Volgens onderzoekssite Follow The Money werkt hij tevens voor Tesla.

Tesla, het Amerikaanse merk dat is gespecialiseerd in elektrische auto's, profiteerde het meest van de misrekening van consultant Robert Kok. Niemand weet precies hoe zijn rekenmodel werkt. Zelfs de overheid kan als opdrachtgever niet de berekeningen controleren. Feit is in ieder geval dat dit zogeheten Carbontax-model de effecten van subsidie op elektrisch rijden flink heeft onderschat. Revnext ontkent opdrachten te hebben uitgevoerd voor bedrijven die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de huidige klimaatakkoordplannen en doorrekeningen.

Er zijn vorig jaar 25.068 elektrische auto’s verkocht: 120 procent meer dan geprognosticeerd. Dit kostte circa 200 miljoen euro aan gemiste bijtelling en andere belastingen – een overschrijding van 59 miljoen ten opzichte van het verwachte budget van 141 miljoen. Dat bedrag kan volgens FTM de komende jaren oplopen tot vele honderden miljoenen, aangezien Tesla-rijders meestal vijfjarige leasecontracten aangaan.  

Het fiscaal beleid levert Tesla in Nederland over 2018 bijna een miljard dollar omzet op, waarmee Nederland na Noorwegen de grootste afzetmarkt is in Europa voor de Amerikaanse fabrikant. Volgens FTM betaalt Tesla het bureau van Kok om beter inzicht te krijgen in de Nederlandse markt en die is bijzonder gunstig - mede met dank aan de prognose van Kok's Revnext. 

Opvallend is verder dat Staatssecretaris Snel van Financiën onlangs nog aan de Tweede Kamer meldde dat hij het Carbontax-model had laten doorrekenen door TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving. Tegenover Follow the Money ontkennen beide partijen dat. Dit zou betekenen dat Snel de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA wil opheldering naar aanleiding van het bericht van FTM. Hij noemt de zaak zeer ernstig.

Revnext ontkent opdrachten te hebben uitgevoerd voor bedrijven die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de huidige klimaatakkoordplannen en doorrekeningen. ,,Wij zijn een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat werkt in opdracht van publieke en private partijen", aldus Kok. ,,Het Carbontax-model is in de afgelopen jaren meerdere keren opnieuw ontwikkeld om aan te sluiten bij veranderende marktomstandigheden en actuele beleidsvragen. Het huidige Carbontax-model is ontwikkeld door Revnext voor een beleidshorizon tot 2030. Dit model wordt door Revnext voor opdrachtgevers gebruikt bij de toepassing van het model in beleidsstudies en voor het doorrekenen van beleidsopties en beleidspakketten.”

Revnext fungeert hierin naar eigen zeggen als calculator, niet als beleidsmaker. ,,Opdrachtgevers kunnen hun plannen dus laten doorrekenen door Revnext, zonder dat Revnext daarin optreedt als beleidsadviseur. Opdrachtgevers hebben vanzelfsprekend ook geen inzicht in of invloed op de plannen van andere opdrachtgevers. Het feit dat Revnext naast de overheid ook werkt voor andere opdrachtgevers in het elektrische vervoerdomein is dus niet vreemd. Wij zijn bovendien volledig transparant naar opdrachtgevers over de werking van het model. Bij de doorrekening van het Klimaatakkoord door PBL is een uitgebreide verantwoording gevoegd over het Carbontax-model.”