Volledig scherm
Het oorspronkelijke plan met twaalf bouwkavels. Inmiddels zijn het er vijftien geworden. © Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV

Groen licht bouwplan Fort Pinsenweg

BERGEN OP ZOOM -  Beter communiceren met omwonenden. Luisteren naar hun wensen. Dat is , zo stelt de gemeenteraad, de belangrijkste les die getrokken moet worden uit het moeizame project voor woningbouw  aan de Fort Pinsenweg en Jan Sinkeweg.  

Door alsnog voor een deel tegemoet te komen aan de wensen van bewoners heeft de Bergse gemeenteraad deze week ingestemd met de bouw van vijftien woningen op die plek. CDA, VVD, GroenLinks,PvdA en GBWP dienden daartoe een motie in die unaniem werd aangenomen. 

Geluidswal

Zodra het bestemmingsplan Fort Pinsenweg definitief is moet meteen begonnen worden met het ophogen van de schanskorf die dienst doet als geluidswal. De schanskorf moet ook beplant worden. Op een stukje gemeentegrond ten noorden van de geluidswal moeten bomen geplant worden. Die moeten zorgen voor verbetering van de luchtkwaliteit.

,,De motie is een reparatie van de communicatie richting de bewoners", stelde  Erik Verbogt (CDA). ,,Die was verre van optimaal." Ook andere partijen stelden dat er te weinig rekening was gehouden met de zorgen die omwonenden rond het bouwplan hadden geuit. 

Geschiedenis

Het bouwplan aan de Fort Pinsenweg en Jan Sinkeweg kent een lange geschiedenis. Het oorspronkelijke plan uit 2010 omvatte twaalf bouwkavels. Omdat de verkoop van de kavels niet liep, werd het gebied opnieuw verkaveld en steeg naar zestien.

De buurt vreesde extra verkeer en geluid. De raad veegde daarop het uitbreidingsplan van tafel. De ontwikkelaar stapte naar de Raad van State die oordeelde dat niet duidelijk was waarom zestien woningen in dat gebied niet zou passen. 

Daarom ligt er nu het nieuwe plan en kunnen er alsnog vijftien woningen komen.

  1. ‘Waar is al dat plastic voor nodig?’
    Van 't Land

    ‘Waar is al dat plastic voor nodig?’

    De inhoud van onze mailbox is altijd een verrassing. Het blijft bijzonder om te zien hoe je als boer onder een vergrootglas ligt. Zo hebben we ooit een boerendiner georganiseerd. Toen we daar vlees bij serveerden, kregen we een mail van een vegetariër of we wel wisten hoe slecht varkensvlees is. En mijn vader schreef ooit een column over hoe hij genoot van de verpleegsters in uniform die hij tegenkwam op weg naar het bedrijf. Dat leverde hem een boze brief op van een feministe.

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom